Recensie

1ste Architectuur Biënnale Rotterdam in 2003

Naar alle waarschijnlijkheid zal de 1ab, de eerste Architectuur Biënnale van Rotterdam een jaar worden uitgesteld. De manifestatie zal hierdoor pas in 2003 plaatsvinden. De belangrijkste reden voor dit uitstel is te voorkomen dat de 1ab samenvalt met de Architectuur Biënnale in Venetië.

De internationale manifestatie over architectuur en stedenbouw, 1ab, zou tussen 5 en 8 september 2002 worden geopend en tot december 2002 plaatsvinden. Het lot wil dat juist in diezelfde periode ook de achtste Architectuur Biënnale van Venetië met als titel NEXT plaatstvindt. Zelfs de opening van beide manifestaties zou samenvallen. Een week geleden maakte de organisatie van Venetië onder leiding van Deyan Sudjic in een perconferentie het thema bekend. Reden voor de Nederlandse organisatoren onder leiding van Aaron Betsky om de grootste sponsors van de manifestatie, gemeente Rotterdam en het Rijk, te vragen akkoord te gaan met uitstel. De gemeente Rotterdam heeft ingestemd met het voorstel, alles hangt nu af van de beslissing van het Rijk.

De organisatie voor de 1ab is twee jaar geleden opgezet. De gehele programmering is gebaseerd op het thema Mobiliteit. Het doel van de manifestatie is om jonge architecten te betrekken bij het debat over mobiliteit en met name de aandachtsvelden: plaats, ruimte en tijd. Alle programmaonderdelen zijn reeds ingevuld en ook de financiering hiervoor is nagenoeg rond. Alleen over de financiering en precieze invulling van het later toegevoegde onderdeel Containercity bestaat nog onduidelijkheid. Het wel of niet doorgaan van Containercity vormt volgens de 1ab woordvoerster geen belemmering voor de doorgang van de 1e Architectuur Biënnale Rotterdam in 2003.

De Nederlandse bijdrage aan de 8e Architectuur Biënnale in Venetië zal verzorgd worden door het NAi. Waaruit deze zal bestaan is moet nog ingevuld worden, ook ontbreekt nog iedere vorm van financiering.