Feature

Rijk vindt verbouwing Rotterdams station te duur

Het rijk heeft Rotterdam laten weten de kosten van het Masterplan CS te hoog te vinden, zo heeft het gemeentebestuur vrijdag bekendgemaakt. Het ambitieuze idee van Rotterdam om het Centraal Station (CS) en het gebied daaromheen op te kalefateren, komt daarmee in woelig vaarwater terecht. Rotterdam moet nu hard aan de slag om het plan aan te passen en de kosten te drukken.

De ministeries van Verkeer en Waterstaat en Ruimtelijke Ordening zijn het niet eens over onder meer de berekening van de kosten die de gemeente heeft gemaakt. Rotterdam denkt aan 1,5 miljard gulden voor de uitvoering van de eerste fase van het masterplan terwijl de raming van het rijk uitkomt op ongeveer 2,7 miljard. Het rijk verwijt de gemeente onder meer dat zij in het Masterplan CS te weinig geld beschikbaar heeft gesteld voor eventuele tegenvallers. Hoewel beide ministeries het idee als ,,aantrekkelijk en spectaculair'' omschrijven, plaatst het rijk toch vraagtekens bij de haalbaarheid van de bebouwing. Vooral als het gaat om de veiligheid. In het Masterplan CS zijn kantoorgebouwen gepland dicht tegen het spoor. Aangezien over de railverbining ook gevaarlijke stoffen worden vervoerd, acht het rijk ,,het beslist niet onmogelijk dat dit uiteindelijk een negatief effect heeft op de vastgoedpotenties (en daarmee de economische baten) en/of de uitvoeringskosten van het masterplan.'' Wethouder Kombrink (Ruimtelijke Ordening) is teleurgesteld in de houding van het rijk. De wethouder heeft echter wel het idee dat het rijk haar geplande bijdrage aan het Masterplan CS, ongeveer 230 miljoen, zal herzien. Dat de ministeries ook bedenkingen hebben bij de veiligheid, is niet iets waar Kombrink zich zorgen over maakt. De wethouder is van mening dat het meer een standaardopmerking is. ,,We hoeven daaraan geen betekenis toe te kennen,' sprak Kombrink vrijdag. Bebouwing dicht langs het spoor is volgens de Rotterdamse wethouder ,,een vraagstuk dat op vele stations speelt''. Bovendien voert de gemeente zelf ook nog een onderzoek uit naar de veiligheid langs het spoor. De gemeente Rotterdam en de ministeries hebben afgesproken komend voorjaar opnieuw met elkaar te gaan praten over het plan. De gemeente denkt dan een groot deel van de financiers voor de uitvoering van de eerste fase van het project te hebben gevonden. Kombrink houdt er overigens nu al rekening mee dat het masterplan zoals dat afgelopen zomer werd gepresenteerd, niet volledig zal kunnen worden uitgevoerd. De wethouder is zich er van bewust dat de futuristische, op champagneglazen lijkende gebouwen, wandelpromenades, en avenues wel eens helemaal niet of alleen in zeer afgeslankte vorm zullen verrijzen.(ANP)