Nieuws

BOSSCHE ARCHITECTUURKANDIDATEN IN HET BAI

Bossche Architectuurkandidaten zijn vierdejaars studenten bouwkunde van de Hogeschool

‘s-Hertogenbosch die zich voorbereiden op een architectuurstudie aan Universiteit of Academie van Bouwkunst. In een zelfontworpen tentoonstelling in de ruimte van het Bosch Architectuur Initiatief presenteren zij objecten, maquettes en tekeningen uit de afstudeervakken Tektoniek en Plananalyse.

Bij het werkcollege Tektoniek wordt dit jaar uitgegaan van de stelling dat architecten gebouwen in hun lichaam initiëren. Daartoe hebben studenten met modellen en protheses eerst interventies aan hun eigen lichaam uitgevoerd. De opgedane ervaring is vervolgens ingezet voor een ingreep aan een daadwerkelijk architectonisch object of stedelijke ruimte.

In het vak Plananalyse worden het klooster ZIN te Vught en de abdij Sint Benedictusberg te Vaals aan een vergelijk onderworpen. Aan de hand van de thema’s context, compositie, constructie, gebruik en typologie presenteren de studenten hun analyseproducten. Hiermee doen zij een uitspraak over ‘het klooster’ als plaats van retraite in de huidige tijd.

De opening van de tentoonstelling wordt voorafgegaan met een feestelijke lezing door Annette Marx van Marx & Steketee Architecten over de verbouwing van het onderkomen van de Fraters van Tilburg tot ZIN, het klooster voor zingeving en werk.

Lezing Annette Marx vrijdag 8 februari 2002 15.00 uur aan de Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek, Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, Onderwijslaan 215 5223 DE ‘s-Hertogenbosch

Opening tentoonstelling vrijdag 8 februari 2002 vanaf 16.30 in het BAI, Nieuwstraat 28

5211 NL ‘s-Hertogenbosch.

Openingstijden woensdag, donderdag en vrijdag 13.00 tot 18.00 uur, zaterdag 13.00 tot 17.00 uur,

t/m 30 maart 2002.

Voor informatie: BAI-winkel tel. 073-6121738.