Feature

Laatste adem van Wils & co

Op 21 december werd in het Berlagemuseum in Den Haag de Berlagevlag voor 2001 uitgereikt aan Sander Architecten voor hun woningbouwproject op de Vinex-locatie Leidschenveen. Dit was, samen met het uitreiken van de nieuwe Haagse architectuurkaart, de laatste activiteit van het Haagse architectuurplatform Wils & co .

In het voorjaar van 2001 presenteerde Wils & co een serie fietskaarten langs woningbouwprojecten in de Haaglandse Vinexlocaties Leidschenveen, Ypenburg en Wateringse Veld. Dit vormde de aanleiding voor de Berlage Stichting om dit jaar de Haagse architectuurprijs uit te reiken aan het beste woningbouwproject op deze locaties. De wijken, die over het algemeen worden gezien als speelplaats voor architecten, zijn met deze prijs zoveel mogelijk beoordeeld in de lijn van het gedachtegoed van H.P. Berlage. De vier genomineerde bureaus waren: Sander Architecten met een project in Leidschenveen, HTV op het Wateringse Veld, Molenaar & van Winden architecten en Van Sambeek & van Veen Architecten op Ypenburg. Alle vier de projecten blinken uit door een degelijke detaillering en materiaalgebruik en een goede relatie met de directe leefomgeving. De meerwaarde die deze projecten aan de Vinex-standaard toevoegen komt in de nominaties sterk naar voren. Het winnende ontwerp bestaat uit woningen die door schakering van een aantal gelijkvormige modules met verschillende uitwerking een dynamisch beeld vormen. Opvallend zijn de grote serres die een mooi contrast vormen met de lichte baksteen. Het aantal modules per woning verschilt zodat deze brink een diversiteit aan woonoppervlak en prijs biedt. Als laatste bewijs van betrokkenheid bij de Haagse bouwkunst door de eeuwen heen, presenteerde Wils & co op 21 december tevens de Nieuwe Kaart van Den Haag. Deze gids maakt zichtbaar welke ruimtelijke ontwikkelingen sinds de prehistorie in Den Haag hebben plaatsgehad. Wils & co heeft aangekondigd niet verder te gaan als architectuurplatform voor de stad Den Haag. Het platform heeft als een van de eerste architectuurcentra in Nederland een onafhankelijk visie op het locale architectuurbeleid proberen te vormen. Helaas is in Den Haag politiek, bestuur en commerciële projectontwikkeling in een niet meer te ontknopen belangenverstrengeling geraakt. De verantwoordelijk stadsbouwmeester Maarten Schmitt wilde het onafhankelijke platform niet meer steunen in haar poging de open architectuurdiscussie aan de gang te houden. Over de huidige situatie kan niemand echt duidelijkheid verschaffen. Een aantal taken van Wils & co zal worden overgenomen door het Haags centrum voor beeldende kunsten STROOM en het Haags architectencafé (Haac). Daarnaast wordt een deel van de verantwoordelijkheden waargenomen door BNA kring Haaglanden. Ook zal het voortbestaan van de Berlage Stichting met het opheffen van Wils & co geen gevaar lopen.Op het architectuurpodium van Den Haag zal nog wel enige tijd de worstelpartij voortduren over de invulling van een nieuw architectuurplatform. De schamele subsidie van 68.000 euro die de gemeente Den Haag beschikbaar stelt, zal toch niet de doorslaggevende reden moeten zijn om de onafhankelijkheid en democratie in architectenland de mond te snoeren.