Feature

Mededeling van Algemeen Nut

Het Ministerie van Economische zaken wil de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen en werkmilieus verbeteren. Om dit te bevorderen zijn er de ‘Stimuleringspremies voor Ontwerp Bedrijventerrein’ ingesteld.

De stedelijke uitbreiding in Nederland zal voor een aanzienlijk deel worden bepaald door de bedrijventerreinen en kantoorlocaties. In de 5e Nota gaat men uit van een toename van 50.000 ha aan bedrijventerreinen, een opgave die in de komende jaren moet worden verwezenlijkt met nieuwe of geherstructureerde terreinen.

'Bedrijventerreinen' is een van de Grote Projecten uit de Architectuurnota. Vanuit het architectuurbeleid is de centrale doelstelling bij dit project de 'verrommeling' van Nederland tegen te gaan. Enerzijds wordt verbetering van bestaande bedrijventerrein gestimuleerd. De realisering van bedrijfsverzamelgebouwen en een verbetering van de bereikbaarheid zijn hiervan een onderdeel. Daarnaast wil men nieuwe visies formuleren met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.

Om ontwerpers, landschapsarchitecten en stedenbouwers vanaf de ideefase bij projecten te betrekken organiseert het ministerie, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) de Nationale Projectenmarkt.

Alle Nederlandse gemeenten kunnen plannen voor nieuw te realiseren projecten op het gebied van Werklandschappen (bedrijventerreinen) indienen om in aanmerking te komen voor een Voorbeeldstatus of Stimuleringspremie. Deze premies gelden voor drie categorie├źn:

1 Herstructureringsterrein

2 Nieuw bedrijventerrein

3 Terrein aansluitend bij een van de andere 9 Grote Projecten uit de Architectuurnota

Aan de premies is een geldbedrag gekoppeld van 50% van de ontwerpkosten met een maximum van 20.000 Euro. Op de site Werklandschappen zijn de voorwaarden en criteria te lezen waar een project aan dient te voldoen, hier is ook het aanmeldingsformulier te vinden. Tot 15 maart 2002 kunnen projecten nog worden aangemeld.