Feature

Nieuw: architectuurnetwerkorganisatie

Vrijdag 1 februari is bekend gemaakt dat Rotterdam een eigen architectuurcentrum krijgt. Met de oprichting van dit centrum wil de gemeente haar status van moderne en prominente architectuurstad versterken. Nu al organiseren verschillende instellingen en organisaties met een zekere regelmaat diverse activiteiten die betrekking hebben op de architectuur en stedenbouw in Rotterdam en de regio. Een van de taken van het nieuwe centrum zal daarom naast een initiƫrende ook een coƶrdinerende zijn.

Het initiatief om tot de oprichting van een architectuurcentrum in Rotterdam te komen is afkomstig van wethouder Herman Meijer (stedelijke vernieuwing). Hij schreef drie jaar geleden een nota, waarin hij de noodzaak voor zo'n centrum aantoonde. Vorig jaar besloot het college van burgemeester en wethouders om er jaarlijks 650.000 gulden voor uit te trekken. Het lijkt er nu echt van te gaan komen, op de Dag van de Architectuur, zal het programma en de naam van het architectuurcentrum bekend worden gemaakt. Wel is al zeker dat het woord 'centrum' niet in de naam voor zal komen. 'Als een netwerkorganisatie', aldus directeur Anne-Mie Devolder, 'streeft het nieuwe architectuurplatform ernaar om met uiteenlopende publieksactiviteiten meerwaarde te geven aan de bestaande initiatieven. Hoofddoel is om een breed cultureel discussiepodium te bieden waar op vernieuwende en verassende manieren aandacht gegeven en gevraagd wordt voor architectonische kwesties in het heterogene Rotterdam.Het centrum krijgt de functie van een forum voor architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en vormgeving. Zo moet er verdieping van het debat komen; door een samenhangende reeks debatten over een actueel thema te organiseren kunnen verschillende aspecten worden belicht. Een breed publiek zal worden aangesproken door op TV -Rijnmond wekelijks een twintig minuten durend programma te verzorgen. Daarnaast zal het centrum een magazine gaan uitgeven en wordt de 'Van der Leeuwkring' opgericht, een besloten businessclub met als doel de 'spelers' die belangrijk zijn voor de stad Rotterdam te interesseren en informeren over de transformaties van en in de stad. 'Er mag best iets worden gedaan om opdrachtgevers en architecten samen naar grote hoogte te laten reiken. Je hebt opdrachtgevers die alleen bouwen voor zichzelf. Een gebouw kan ook een bijdrage zijn voor een stad omdat het er nog honderd jaar kan staan. Het zou goed zijn als bouwers voelen dat het wordt gewaardeerd als ze hier iets moois neerzetten', aldus Meijer.

Het centrum zal geen tentoonstellingen organiseren, tenzij dit binnen een eigen onderzoeks- en ontwerpproject past, noch zal zij taken van reeds bestaande organisaties en instellingen overnemen. Uitzondering vormt AIR, de vierjaarlijkse internationale architectuur manifestatie. AIR wordt een belangrijk onderdeel van het meerjaren programma van het nieuwe centrum. AIR zal blijven bestaan maar stichting AIR, waar Devolder ook directeur van is, zal opgaan in de nieuwe stichting die verantwoordelijk is voor het nieuwe architectuurcentrum. Voorlopig zal het centrum ook gehuisvest zijn in het voormalige AIR-kantoor aan de Wijnhaven. De eerste drie jaar zullen de activiteiten bekostigd worden door een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van bijna 295.000 euro, aanvullende financiering wordt gezocht bij sponsors en fondsen. Ondanks de ruime gemeentelijke bijdrage zal het centrum geen spreekbuis zijn van de gemeente, aldus Devolder, 'in de statuten is onze onafhankelijkheid vastgelegd.' Pim Vermeulen, oud-wethouder van de gemeente Rotterdam is de voorzitter van het nieuwe stichtingsbestuur.