Feature

Pierre Bayle-prijs voor Colenbrander

Bernard Colebrander (1956) heeft de Pierre Bayle-prijs ontvangen. Naast Colenbrander die de prijs kreeg voor architectuurkritiek, ontvangen ook Jacq Vogelaar voor literatuurkritiek en Hans Beerekamp voor filmkritiek de Pierre Bayle penning en een geldprijs van 4.538 euro (tienduizend gulden).

De prijs is vernoemd naar de 17e eeuwse Franse filosoof die enige tijd in Rotterdam woonde en werkte en wordt uitgereikt aan critici die 'stelselmatig en op literair niveau, gedurende verscheidene jaren hun bemiddelende kritische taak opbouwend en gezag afdwingend hebben verricht'. De Pierre Bayle-prijs voor architectuurkritiek wordt eens in de negen jaar uitgereikt. Eerdere laureaten waren Ed Taverne (1993) en Joost Meuwissen (1986).

Colenbrander studeerde architectuurgeschiedenis op de universiteit van Groningen. In 1983 werd hij wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst in Amsterdam verhuisde mee naar het NAi alwaar hij hoofdcurator werd. Hij promoveerde in 1999 met de dissertatie De Verstrooide stad, waarin hij de werking van de moderne stad beschrijft in een theoretisch model. Vanaf 2000 is Colenbrander werkzaam bij het ministerie van OC&W met als opdracht, het vorm geven aan het beleid voor de culturele planologie (Belvedère). Colenbrander publiceerde artikelen in onder meer Archis en Oase, daarnaast leverde hij bijdragen aan vele tentoonstellingscatalogie waaronder Dutchtown, OMA's meesterproef in Almere, en Stijl, norm en handschrift in de Nederlandse architectuur van de negentiende en twintigste eeuw.Colenbrander krijgt de prijs 'vanwege zijn veelzijdige en vakbekwame benadering van de architectuurkritiek', aldus het persbericht, 'zijn publicaties hebben een vernieuwing teweeggebracht in de architectuurkritiek. Daarnaast is Colenbrander betrokken bij het publieke debat over architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening (zo was hij o.a. jurylid van de Maaskantprijs 1997, red.). Het overrompelende succes van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) is mede te danken aan zijn inbreng.' De jury architectuur bestond uit Ed Taverne (professor architectuurgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen), Peter Drijver en Christian Rapp (winnaar Maaskantprijs 1997). Op 11 maart zal de prijs door de Rotterdamse wethouder Kombrink worden uitgereikt.