Feature

Rietveld Academie opgeknapt en uitgebreid

Benthem Crouwel Architekten hebben de opdracht gekregen voor de renovatie en nieuwbouw van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Het Amsterdams college trekt voor dit plan ruim 9 miljoen euro uit met als doel de kunstacademie op deze locatie aan de Zuidas te houden.

De gemeente zal met dit bedrag het eigendom, erfpacht en huurrecht van de Rietveld Academie aankopen. Hiermee heeft de academie geld om de renovatie en nieuwbouw voor eigen rekening en risico uit te voeren. Daarna krijgt de academie het gebouw in erfpacht.

Het gebouw dat door Gerrit Rietveld, in de stijl van het Nieuwe Bouwen, is ontworpen zal voor de renovatie niet structureel veranderen. Het vloeroppervlak blijft gelijk. Voor de het gewenste extra oppervlak zal Benthem Crouwel Architekten een plan maken voor nieuwbouw. In deze nieuwbouw kan na verloop van tijd ook het Sandberg instituut gehuisvest worden. Benthem Crouwel Architekten realiseerden in Amsterdam eerder de renovatie van het gebouw voor het Vormgevinginstituut.

Met het behouden van de kunstacademie op deze locatie hoopt de gemeente een extra impuls te geven aan de Zuidas. Het plan moet een menging van bestemmingen in het omliggende gebied bevorderden.