Recensie

Webdiscussie Grote Projecten

Dit weekend (voor het publiek vanaf zondag 17 februari) wordt in het NAi de tentoonstelling ‘De Grote Projecten, Nederlands architectuurbeleid in perspectief’ geopend. ArchiNed heeft samen met het NAi een speciale discussiewebsite geopend, waar iedereen gedurende de loop van de tentoonstelling zijn of haar mening over de ambities, de controverses en de voorlopige resultaten van het huidige architectuurbeleid kan geven. Ook kunnen mogelijke ‘elfde projecten’ worden voorgesteld.

Op de tentoonstelling wordt de stand van zaken rond elk van de tien Grote Projecten door middel van tekeningen, maquettes, films en foto's uiteen gezet. Daarnaast zullen historische referenties en hedendaagse alternatieven de tien projecten bekritiseren en ondersteunen. Zo zal het plan Pampus van Van den Broek en Bakema uit 1965 als vroege visie op de Deltametropool te zien zijn. Het Stedelijk Dak (uit circa 1965) van Piet Blom toont een bijzonder model voor de openbare ruimte. Verder zijn drie bureaus – Schie 2.0, NL Architects en De Nijl – door het NAi gevraagd om 'een hedendaags commentaar op drie van de Grote Projecten te geven.' En tonen de fotografen Hans Aarsman en Hans Werlemann hun visie op de inrichting van Nederland

Tijdens de manifestatie organiseert het NAi tevens een serie debatten.

Meer informatie op de NAi website.

Om de discussie ook buiten de muren van de De Bazelzaal van het NAI te brengen hebben ArchiNed en het NAi gezamenlijk een discussie website opgezet die vanaf vandaag geopend is. Op deze site worden de achtergronden en een korte uitleg met verschillende links van elk van de tien Grote Projecten gegeven, maar verder staat de site geheel in het licht van het debat over de manier waarop de overheid de 'verrommeling van Nederland' te lijf denkt te gaan. In vier opeenvolgende openbare discussies die elk een controverse in het Grote Plan als thema hebben, hopen we eindelijk het grotere publiek over het beleid aan het woord te krijgen.

Als toetje kan iedere bezoeker verder de lacunes in het beleid aantonen door zelf een 'vergeten' Elfde Project te nomineren.

Zie verder de discussiewebsite www.groteprojecten.nl

Onlangsheeft de overheid zelf eindelijk ook een website met informatie over de Tien gelanceerd. Deze is te vinden op het URL www.rijksontwerpen.nl

Om het feestje helemaal compleet te maken heeft de ArchiNed redactie tevens een nieuw ArchiNed Dossier aangemaakt over de Grote Projecten (nadat eerder al één van de Tien ; het particulier opdrachtgeverschap aan bod was gekomen). In het dossier links naar alle ArchiNed artikelen rond de grote projecten en naar een aantal websites van ontwerpers en artikelen op het net.

Zie ArchiNed Dossier Grote Projecten en Particulier Opdrachtgeverschap.

Zo, als het publiek over pak weg een paar maanden nog niet weet waar het eigenlijk over gaat, dan heeft dat in elk geval niet aan de voorlichters gelegen.