Feature

Molenaar & Van Winden ontwerpen “Roomveldje”

Door de vuurwerkramp in Enschede bijna twee jaar gelden werden 198 woningen van woningcorporatie De Woonplaats verwoest. Vier architecten werden uitgenodigd een voorstel te maken voor herbouw van de buurt. Na stemming kwam het ontwerp van Molenaar & Van Winden architecten als winnaar uit de bus.

Architectenbureau Wouda BV uit Utrecht, Molenaar & Van Winden architecten uit Delft, Architectengroep Gelderland uit Zelhem en A.W.G. architecten uit Antwerpen werden door de woningcorporatie gevraagd een voorlopig ontwerp. In het plan moest plaats zijn voor 140 eengezinswoningen en 60 seniorenappartementen, 2500 m2 voorzieningen aan een arcade, een ondergrondse parkeergarage en een seniorenpaviljoen. De architecten werd tevens gevraagd een ontwerp te maken voor de openbare ruimte en een visie te geven op de omgang met historisch erfgoed en cultuurhistorische betekenis in het gebied.

Een toetsingscommissie onder voorzitterschap van Wytze Patijn diskwalificeerde het plan van A.W.G. architecten omdat ze niet voldeed aan de gestelde randvoorwaarden.

De bewoners van de verwoeste huurwoningen konden afgelopen maandag bepalen hoe hun buurt eruit komt te zien. Ieder huishouden kreeg een stem. De kiesdrempel was op 80 stemmen gelegd. Wanneer dit aantal niet gehaald zou worden, zouden de gemeente, de Woonplaats en de toetsingscommissie elk 10 stemmen toevoegen. Slechts 77 bewoners kwamen hun stem uitbrengen. Uiteindelijk kreeg het ontwerp van Molenaar & Van Winden architecten 53 stemmen.

Het ontwerp van Molenaar & Van Winden architecten is gebaseerd op de architectuur van een begin 20e eeuws Nederlands tuindorp. De structuur, het karakter en de sfeer van het oude Roomveldje worden in hun ontwerp hersteld. In de nieuwe buurt komen autoluwe woonstraten, met parkeermogelijkheid voor de bewoners achter hun tuin. De grens van de verwoesting wordt herkenbaar gemaakt met een open ruimte en een herinneringsblokje midden in de buurt. Het is de bedoeling dat de herbouw van de huurwoningen na de zomervakantie begint en de eerste bewoners in het voorjaar van 2004 naar Roombeek terugkeren. Het Roomveldje maakt deel uit van een groter plangebied, Roombeek, waarvoor Pi de Bruijn het masterplan heeft gemaakt.