Feature

Stadskantoor Rotterdam, hoe, wat en waar?

Vandaag vond de bekendmaking plaats van de ideeënprijsvraag voor een nieuw stadskantoor voor Rotterdam. Uit 104 inzendingen werden 5 prijswinnaars gekozen, daarnaast heeft de bevolking van Rotterdam ook een stem gehad met het benoemen van een publiekswinnaar.

De jury, bestaande uit Wiel Arets (voorzitter), Stefan Behnisch, Adriaan Geuze, John Körmeling, Michelle Provoost en Harm Tilman, kreeg 104 inzendingen te beoordelen. Naast haar taak om vijf winnaars aan te wijzen, is de jury gevraagd 25 plannen te selecteren voor deze tentoonstelling.

De 5 prijswinnaars zijn: PHENY N.Y. L.A. La Nine van Lidy Meijers en Helga Snel (Posterholt); Figure Sky van R.V. Ritoe Architecture,Urbanism and infrastructure (Delft); De Vlinder van Maarten van Tuijl, Tom Bergevoet, Naoko Hikami (Amsterdam) Met medewerking van Peter Boer; Kop van de Stad van Christian Müller en Fountainhead van Forideas (Amsterdam).

De publieksprijs is gegaan naar het plan Mediator van Elastik (Den Haag) bestaande uit Marc Prins, Igor Kebel en Mika Cimolini.

De 5 prijswinnaars ontvingen ieder een cheque van 10.000 euro. De publiekswinnaars Marc Prins, Igor Kebel en Mika Cimolini met hun plan Mediator gingen naar huis met een bos bloemen en de eer.

Volgens de jury vormen de 25 geselecteerde plannen een palet van mogelijkheden die de vervolgdiscussie goed zullen kleuren. Toch blijken er na de bekendmaking meer vragen te zijn ontstaan dan bij het uitschrijven van de prijsvraag.

Moet het gebouw wel op de plek van het huidige kantoor staan?(zie voor details de website onderaan) Met wat voor een gebouw presenteert een gemeente zich in de 21ste eeuw; moet het wel een hoog gebouw zijn? Moet je het programma van een stadskantoor wel mengen met commerciële funkties? Hoe maak je een stadskantoor drempelloos?

In het publieksdebat werd er tussen deze vragen heen en weer gesprongen. Vooral de vraag wat openbare ruimte in een dergelijke situatie is en hoe je die vormgeeft bleef onbeantwoord.

Opmerkelijk is wederom te zien dat bij een ideeënprijsvraag die zich richt op stedenbouwkundigen het merendeel van de inzendingen een 'af' gebouw presenteert. Je zou bij wijze van spreke met deze presentatie al een aanbesteding bij een aannemer kunnen doen. Toch heeft de prijsvraag een positieve invloed op de discussie die nu zal ontstaan. Er wordt op deze manier veel kans gegeven aan -door de gemeente Rotterdam- onbelichte aspecten als hergebruik van de bestaande gebouwen en het toevoegen van een nieuw element als bij 'Moderator' of het herdefiniëren van de plint bij veel andere inzendingen.

Al met al is het uitschrijven van een dergelijke prijsvraag aan jonge architecten een goede zet van Rotterdam om het denken over de stad in veel verschillende richtingen te sturen. Hopen dat er ook naar gehandeld wordt.

PHENY N.Y. L.A. La Nine

Een naar boven toe steeds massiever wordend volume van 230 meter hoog vormt ’s nachts het lichtbaken van de stad. De vorm refereert aan de traditionele New-Yorkse Skyscrapers, maar dan onderste boven. Het geeft de air rights terug aan de stedelijke ruimte op het maaiveld. – “ Een omgekeerde wolkenkrabber die naar boven toe steeds massiever wordt – een concept dat ertoe uitdaagt verder te worden ontwikkeld.”

Figure Sky

Achter de oudbouw van het Stadstimmerhuis wordt op een openbaar serviceplein een massief bouwblok geplaatst met insnijdingen die een een optimaal daglicht op dit plein toelaten. De begane grond van de oudbouw bevat baliefuncties en horeca. In het sculpturale volume zijn kantoor en leisure-voorzieningen ondergebracht. Flexibiliteit wordt geregeld door inhangen van extra vloervelden tussen de dubbelhoge verdiepingen. “ Nu eens geen toren, maar een mooi, log object, dat een bijzondere en uitgesproken buitenruimte oplevert.“

'De Vlinder'

Op het plein achter de oudbouw van het Stadstimmerhuis wordt een hoge ronde toren geplaatst, als toevoeging aan de Skyline van Rotterdam. Een vlindervormige ring zweeft boven de belendende gebouwen en verbindt deze met het nieuwe Stadskantoor. “ Een belangrijke kwaliteit van het concept is dat het dwingt verder te kijken dan alleen de feitelijke locatie van het stadskantoor”.

Kop van de stad

De planlocatie wordt opnieuw gebruikt voor diverse voorzieningen en kantoor- en bedrijfsruimte. Het merendeel van de gevraagde kantoorfuncties, inclusief Stadhuis en Postkantoor, wordt verplaatst naar een betere stedelijke locatie aan het Wilhelminaplein op de Kop van Zuid. “ Het eenvoudige maar effectieve concept stimuleert de discussie over de vraag of op de locatie van het huidige stadskantoor wel zo veel gebouwd moet worden.”

Fountainhead

Een 192 meter hoge draagconstructie kan gefaseerd worden ingevuld. Allereerst tot 70 meter hoogte met het gevraagde programma. De ondergrondse parkeervoorziening van tien lagen herbergt warm en koud water opslagtanks voor de energieregulering van het gebouw. “ Een architectonisch sterk ontwerp. Ook als het gebouw minder hoog zou worden, behoudt de architectuur haar kracht.”

Mediator

De bestaande situatie wordt uitgebreid door de binnenzijde van het oude Stadstimmerhuis opnieuw vorm te geven en een toren toe te voegen op het Raamplein. “ Het ontwerp voorziet de bestaande gebouwen (inclusief het deel dat op de nominatie staat te worden afgebroken) van een nieuwe achtergrond. Hierdoor winnen ze aan kwaliteit