Nieuws

VNO-NCW wil meer economie in Vijfde Nota

DEN HAAG – Ondernemingsorganisatie VNO-NCW heeft een alternatief bedacht voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. In haar inrichting van Nederland anno 2020 is meer ruimte voor bedrijventerreinen, mainports en verbindingen. Voorzitter J. Schraven van VNO-NCW heeft de kaart maandag gepresenteerd. De ondernemers willen enkele grenzen van nationale landschappen aanpassen. Verder zou in de Vijfde Nota nagenoeg niets te lezen zijn over goederenvervoer en zeehavens. De nota ademt te weinig economie uit, aldus de ondernemingsorganisatie.

De Tweede Kamer spreekt binnenkort over de nota. Meerdere belangenorganisaties hebben bij kabinet en Kamer reacties ingediend om de inrichtingsplannen te veranderen.

,,Het kabinet moet de harde grenzen voor de nationale landschappen aanpassen en deze meer overlaten aan de regio's. Er is geen behoefte aan een nationale Ruimtelijke-Ordeningsveldwachter'', aldus ruimtelijke-ordeningsspecialist B. Mooren van VNO-NCW.

Nu weerhoudt het kabinet bijvoorbeeld Rotterdam onterecht van uitbreiding van bedrijfstereinen naar de Hoekse Waard, stelt hij. Ook gaat het kabinet nogal slordig om met de agrarische bedrijfstak. ,,Te makkelijk wordt er vanuit gegaan dat de agribusiness wel eventjes opgepakt en verplaatst kan worden'', aldus Mooren.

De organisatie voorziet in de kaart voor 2020 verder in de bouw van een nieuwe stad tussen Almere en Amersfoort, de zogeheten Eemstad. Deze stad zou nodig zijn omdat Almere de verwachte groei niet kan opvangen, aldus de ondernemers. Deze stad komt niet voor in de Vijfde Nota van het kabinet.

De organisatie pleit daarnaast voor een magneetzweefbaan van de Randstad via Groningen naar Hamburg. Ook is de Randstad-rail nodig en een goederenspoorlijn tussen Rotterdam en Antwerpen.

Wat autowegen betreft, wil VNO-NCW onder meer een nieuwe randweg rond Eindhoven. Bovendien moet er wat gebeuren aan de rijksweg A4 die ondernemers als een gatenkaas beschouwen, omdat onderdelen als de 2e Coentunnel en het traject tussen Delft en Schiedam ontbreken. Verder heeft VNO-NCW nieuwe economische knooppunten op het oog, zoals Hattemerbroek bij Zwolle en St. Joost bij Roermond