Feature

De nieuwe Gerrit Rietveld Academie

In februari van dit jaar verwierf Benthem Crouwel Architekten de opdracht voor de uitbreiding van de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie. Onlangs werden de eerste impressies openbaar gemaakt.

De nieuwbouw van Benthem Crouwel Architekten komt direct aan de Fred. Roeskestraat te liggen en evenwijdig aan de Gerrit Rietveld Academie. Doordat de nieuwbouw iets verschoven ligt van de door Rietveld ontworpen kunstacademie, zal het uit 1967 stammende gebouw vanaf de straatzijde nog deels zichtbaar blijven. De uit negen verdiepingen bestaande nieuwbouw zal worden betrokken door het cluster Beeldende Kunst en het Sandberg Instituut en zal grotendeels uit ateliers bestaan. De bovenste twee verdiepingen van dit pand zullen worden verhuurd om de nieuwbouw financieel mogelijk te maken. Aan de noordgevel, de gevel tegenover de bestaande academie, worden de ateliers gesitueerd, aan de zuidgevel komen trappenhuizen, liften, secundaire en kleine ruimtes te liggen. Door deze zonering is het mogelijk om grote en vrij indeelbare atelierruimten te maken. De kelder die onder meer voor opslag is bestemd, wordt van daglicht voorzien door een grote vide die op de begane grond aan de straatzijde wordt gemaakt. De begane grond verdieping zal vanwege haar ligging aan de straat een open karakter krijgen en dienen als een expositieruimte, de gevel zal bestaan uit een glazen pui. De gevel van de verdiepingen erboven bestaat uit een eenvoudig gemetselde wand waarop isolatiemateriaal is aangebracht en een waterkerende laag. Deze gevel is aan de oost-, zuid- en westzijde voorzien van een tweede laag van betonnen lamellen die horizontaal zijn geplaatst waardoor een gesloten silhouet ontstaat.

De nieuwbouw zal 6.000m2 vloeroppervlakte opleveren en de totale bouwkosten zal naar verwachting 5 miljoen euro bedragen. Wanneer alles volgens planning verloopt wordt de nieuwbouw in 2003-2004 gerealiseerd. In dezelfde periode zal ook de restauratie van de ‘oude’ Gerrit Rietveld Academie plaats vinden.