Feature

Even wachten met de dakkapel

De voorgenomen wijziging van de Woningwet per 1 juli 2002 is uitgesteld tot in januari 2003. Slecht nieuws voor lange mensen, slechte traplopers en bewoners met dakkapelplannen.

Staatssecretaris Remkes heeft de Tweede Kamer gisteren laten weten dat de inwerkingtreding van de voorgenomen wijziging van de Woningwet en het nieuwe Bouwbesluit uitgesteld wordt. Als reden wordt gegevens dat de Raad van State niet voor eind mei kan adviseren over onderdelen van de wijziging en daarmee wordt de voorbereidingstijd op de nieuwe regelgeving te kort.

In de aankondiging wordt gesteld dat het uitstel een wens is die breed door de bouwpraktijk wordt gedragen. Dat mag zo zijn voor overheden, aannemers en ontwikkelaars, voor de gemiddelde Nederlander is het natuurlijk helemaal niet zo. Op een aantal voorgenomen wijzigingen wordt al lange tijd met groeiend ongeduld gewacht. Hogere plafonds en beter beloopbare trappen zijn al jaren lang absoluut noodzakelijk om de woningen die nu gebouwd worden ook voor de toekomst bruikbaar te houden. Weer een half jaar uitstel betekent in feite weer tienduizenden woningen die in de toekomst feitelijk onbruikbaar zullen zijn.

Ook niet alle architecten zullen blij zijn met het uitstel. Een aantal anticipeerde al op de voorgenomen invoer van het nieuwe Bouwbesluit. Anderen hadden bij hun opdrachtgever aangedrongen – met de komst van een nieuw Bouwbesluit als stok achter de deur – bouwaanvragen volgens het oude Bouwbesluit vóór 1 juli de deur uit te doen.

Tenslotte zijn bewoners met plannen voor dakkapellen, serres, zonnepanelen en ander klein bouwgrut gedupeerd. De uitgebreide lijst van vergunningvrije bouwwerken die onderdeel uitmaakt van de voorgestelde wijziging wordt ook op zijn vroegst per 1 januari volgend jaar ingevoerd.