Recensie

Groepsportretten 02

Donderdag 25 april start in het MU in Eindhoven de derde editie van Groepsportretten. Vier groepen van twaalf jonge architecten presenteren gedurende twee maanden in acht verschillende plaatsen hun visie op city branding.

In 1998 initieerde het Stimuleringfonds voor Architectuur het project Groepsportretten. Het idee achter Groepsportretten is dat vier teams met jonge architecten in staat worden gesteld hun werk en opvattingen aan een groot publiek te presenteren. In deze hoedanigheid fungeert Groepsportretten voor de deelnemers als podium om naamsbekendheid te verwerven. Tegelijkertijd kunnen opdrachtgevers en oudere collega architecten kennis nemen van de ideeën en opvattingen die leven onder de jongste generatie architecten.

Het aardige van het project is, dat de deelnemers aan Groepsportretten worden gekozen door de vorige generatie Groepsportretten. Aan ieder van de teams wordt gevraagd teams van architecten te nomineren die zich op een 'inhoudelijk interessante wijze' met het vak bezighouden. De teams kunnen gelegenheidsformaties zijn of prille samenwerkingsverbanden. Voor Groepsportretten 02 werden twintig teams genomineerd. Na een dag jureren werden uiteindelijk vier teams uitgekozen: Gert Anninga, Lars van Es, Hanneke van Wel / [EN], Stefan Bendiks, Aglaée Degros, Sascha Bierl / Artgineering, Florian Boer, Ana Dzokic, Jan Jongert / 2012Stealth-Scape, en Caro Baumann, Pia Cerba, Johannes Schele / Moreplatz AG.

Hoewel de deelnemers van de Groepsportretten 1999 en 2000 zich ook al bogen over concrete lokale opgaven, heeft de vorige generatie, Groepsportretten 00, aan deze editie een overkoepeld thema meegegeven: city branding. Hierbij uitgaande van de tendens dat steeds meer steden zich als begerenswaardig merkartikel presenteren en daarbij nadenken over vragen die te maken hebben met imago en doelgroepen. In de inleiding van de publicatie City branding, image building & building images schrijft Marco Vermeulen (Urban Affairs en deelnemer aan Groepsportretten 00) dat city branding een nieuwe opgave is voor architecten omdat zij door hun opleiding als ruimtelijk vormgevers getraind zijn om de genius loci op te sporen en deze tot bloei te laten komen. De architect als spin doctor, een nieuwe markt wordt aangeboord met ongekende potenties en in het voetspoor van bijvoorbeeld Rem Koolhaas die voor het tijdschrift WIRE een nieuwe marketingstrategie ontwikkelde.

Aan [EN], Artgineering, 2012Stealth-Scape en Moreplatz AG werd gevraagd onderzoek te doen naar het imago en de kenmerken van Groningen, Utrecht, Eindhoven, Nijmegen, Breda, Amersfoort, Heerlen en Almere. Met deze bevindingen als uitgangspunt, dienden ze een project te formuleren dat een strategische bijdrage levert aan het imago. De weerslag van de onderzoeks- en ontwerpinspanningen worden in de locale architectuurcentra ten toon gesteld, tevens worden er de komende twee maanden lezingen en debatten georganiseerd. Groepsportretten wordt in september afgesloten met een expositie bij het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst in Amsterdam.Verslagen, recensies en inside stories over de Groepsportretten 02 zijn de komende maanden te lezen op ArchiNed.