Feature

Nominaties Woningbedrijfwimpel 2002

Woningbedrijf Amsterdam schreef vorig jaar een prijsvraag uit voor de naoorlogse woonwijk ‘De Punt’ in Amsterdam Osdorp, de wijk waar de hangbrugmaisonnettes van J.P. Kloos staan. Drie inzendingen met radicaal uiteenlopende visies gaan door naar de volgende ronde.

De Punt maakt deel uit van de Westelijke Tuinsteden en als zodanig van het stedelijke vernieuwingsprogramma Parkstad. Gevraagd werd een visie te ontwikkelen die leidt tot een structurele verbetering van het groen en water in de wijk zodat de leefbaarheid in de wijk wordt verhoogd. Met andere woorden, hoe om te gaan met de grote hoeveelheid bestaand openbare groen?

Van de 36 inzendingen zijn er drie genomineerd voor de tweede ronde:

VHP met SPLARK: De ultieme combinatie tussen Sportveld + PLein + pARK. In het voorstel van VHP worden de verschillende openbare hoofdruimten grotendeels samengevoegd. Het nieuwe openbare gebied dat hierdoor ontstaat heeft de functie van sportveld, plein en park.

ir. P.R.J. Toornend met Allocated Grounds #04, een ruimtelijk inrichtingsschema gebaseerd op de verschillende typen ruimtegebruik binnen het bestaande raamwerkwerk. Iedere ruimte wordt gedefinieerd door ruimtelijke en sociale karakteristieken. De locatie van de verschillende typen ruimten is afhankelijk van de nabijheid van andere en de omgeving. Het doel van Allocated Grounds #04 is 'De Punt' een herkenbare ruimtelijke identiteit te geven bestaande uit kleine gedifferentieerde buurten.

Delta Vorm Groep met transFORMATIE, het gefaseerd herschrikken van programma en ruimtelijke verschijningsvorm. transFORMATIE heeft als doel uiteindelijk doel het formeren van gebieden met een echt verschillend ruimtelijk en functioneel karakter.

In de tweede ronde wordt de opgave specifieker geformuleerd en op het eigen areaal van Woningbedrijf Amsterdam en op het stadsdeel toegespitst. De tweede ronde moet leiden tot realistische, in principe uitvoerbare plannen. De winnaar wordt 10 oktober bekend gemaakt.