Feature

On the move!

Het is weer lente, tijd voor iets nieuws! Nieuwe plantjes in de tuin, een nieuw kleedje, een nieuw bankstel of een nieuwe uitdaging. Wie zit straks waar?
8-4-2002: Nu met update: nieuwe foto’s, nieuwe onthullingen!

Bjarne Mastenbroek (1964) verlaat de Architectengroep. Na zijn studie aan de TU Delft werkte Mastenbroek onder meer als freelance architect bij Mecanoo. Samen met Dick van Gameren won hij in 1991 Europan 2 met een ontwerp voor een wooncomplex in Nijmegen en begint het bureau Van Gameren en Mastenbroek. In 1997 treedt hij met Van Gameren toe als lid van de Architectengroep bv.

Een officiële reden voor het vertrek van Mastenbroek is ons niet bekend. Wel is zeker dat hij over een paar maanden met een nieuw bureau van strart zal gaan.

Update 8-4-2002: Het nieuwe bureau dat Bjarne Mastenbroek samen met Ad Bogerman gaat starten heet: SEARCH. De eerste drie maanden nog in huis bij de architectengroep, daarna in een prachtige garage-loft in Amsterdam-Noord.

Over zijn vertrek mailde Bjarne: 'Het bureau is sinds mijn komst gegroeid van ruim 60 naar 115 mensen. Het is na 9 jaar voor mij ook duidelijk dat de architectengroep altijd een pluriform bureau met verschillende architectuuropvattingen onder een dak zal blijven.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik een bureau prefereer met een duidelijker 'gezicht', een herkenbaarder opvatting, minder 'corporate' meer een ontwerpbureau. In kleiner verband (20 tot 50 personen) is dit beter te realiseren. Ik heb met heel veel plezier hier gewerkt en heb grote bewondering voor de architecten van deze groep. Wij zullen in de toekomst dan ook blijven samenwerken en gaan met een feestje uit elkaar.'

Ruud Brouwers (63) heeft bekend gemaakt dat hij na vijf jaar zijn functie van directeur van het Stimuleringsfonds voor Architectuur dit najaar zal neerlegen. Hij wordt dan voorzitter van de commissie welstand en monumenten in Rotterdam en zal onder meer leidinggeven aan het high rise team en het quality-team. Daarnaast blijft hij werkzaam als voorzitter van de welstandscommissie Middelburg en lid van de het kwaliteitsteam Leidsche Rijn. Brouwers volgt hiermee de Fondstraditie waarbij ex-directeuren een functie in het welstandsgebeuren vinden.

Wie de opvolger van Brouwer wordt is nog niet bekend. Wel is al duidelijk dat de nieuwe directeur het fonds zal gaan reorganiseren. Tot een van de nieuwe taken van het fonds zal namelijk de uitvoering van het Belvedère programma gaan horen hierdoor wordt de organisatie twee keer zo groot. Brouwers benadrukte dat Rotterdam de standplaats van het Fonds is en zal blijven.

De dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Rotterdam hebben in Mariet Schoenmakers (49) een opvolger gevonden van Joost Schijnen. Na haar studie aan de TU Delft hield Schoenmakers zich onder meer met diverse stadsvernieuwingsprojecten bezig. De afgelopen negen jaar werkte ze in Den Haag voor de projectontwikkelaar MAB. Schoenmaker wordt directeur stedenbouw. 'Stedenbouw is het combineren van idealen met alledaagsheid […] Van de commerciële wereld heb ik geleerd dat er een sence of urgency moet zijn, een dwang om dingen te realiseren. Het gaat bij stedenbouw om uitvoeren. In Rotterdam nu al helemaal.'

Na lang zoeken is het de Academie van Bouwkunst in Rotterdam uiteindelijk gelukt, ze hebben een nieuwe directeur gevonden. Per 1 mei gaat Zef Hemel (1957) leidinggeven aan deze post-HBO opleiding voor architectuur en stedenbouw. Hemel is opgeleid als geograaf-planoloog en promoveerde in 1994 op 'Het Landschap van de IJsselmeerpolders' over de planning inrichting en vormgeving van deze polders. Sinds 1993 werkt hij bij het ministerie van VROM en was onder meer betrokken bij de totstandkoming van de 5e Nota Ruimtelijke Ordening. Tevens is hij hoofdredacteur bij het tijdschrift Stedebouw & Ruimtelijke Ordening.