Nieuws

Overheden Randstad tegen nieuwe stad in Haarlemmermeer

Een geheel nieuwe stad in de Haarlemmermeer kan jaren vertraging opleveren voor de woningbouw in de Randstad. Bovendien zou de zogenoemde noordvleugel van de Randstad hierdoor alle hogere en middeninkomens naar zich toe trekken, terwijl juist de zuidvleugel om deze mensen zit te springen. Dit schrijven de Randstadprovincies en de vier grote steden aan de Tweede Kamer.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer presenteerde enkele weken geleden, aan de vooravond van de behandeling van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, een plan om de kernen in de Haarlemmermeerpolder aan elkaar te bouwen. Hierdoor zou een stad ontstaan voor ongeveer 175.000 inwoners.

De Randstad wil dat de woningbouwlocaties die eerder zijn overeengekomen in de Vijfde Nota blijven staan. De aanleg van Haarlemmermeerstad zou deze locaties in gevaar brengen, vrezen de provincies en gemeenten. De nieuwe stad zou bovendien pas veel later kunnen worden gebouwd, omdat allerlei studies en procedures nog tot vertraging zullen leiden. Ook zijn de Randstadoverheden bang voor verkeersproblemen als er zo'n grote stad komt, op een plaats waar de verkeersproblemen al groot zijn.

Over het idee om de glastuinbouw in de Haarlemmermeer te concentreren zijn de overheden in de Randstad minder kritisch. Dit zou op lange termijn soelaas kunnen bieden voor de herstructurering van de sector. Wel wijzen zij erop dat een deel van het gebied open moet blijven voor waterberging.

De Kamer gaat maandag verder met de behandeling van de ruimtelijke plannen.