Feature

Stimuleringsprijzen werklandschappen

NVTL heeft 2002 uitgeroepen tot het jaar van de werklandschappen. Tijdens de Nationale Projectmarkt die dinsdag plaats vond, kregen projecten in Vlaardingen, Hengelo en Almere een stimuleringspremie toegekend.

Steeds vaker worden landschapsarchitecten betrokken bij de ontwikkeling van zogenaamde werklandschappen (bedrijventerreinen, kantorenlocaties, businessresorts, brainparks, tuinen, parken en luchthaventerreinen) en dit wil de beroepsvereniging natuurlijk stimuleren. Het ministerie van Economische Zaken heeft aan de architectuurnota het Grote Project Architectuur en Bedrijventerreinen toegevoegd. Samengevoegd met het themajaar van de NVTL (Nederlandse Verening van Tuin- en Landschapsarchitecten) levert dit de Nationale Projectenmarkt op waar voorbeeldige projecten een stimuleringspremie van 20.000 euro kunnen ontvangen. Voor de Nationale Projectenmarkt waren 29 projecten aangemeld waarvan er drie een stimuleringsprijs kregen: Rivierzone in Vlaardingen, Westermaat Campus in Hengelo en Stichtsekant in Almere.

Uit het juryrapport: 'In de categorie Herstructurering is er eigenlijk maar 1 project dat met kop en schouders boven de anderen uitsteekt: het project Rivierzone van de gemeente Vlaardigen.' Rivierzone is de naam voor vijf kilometer rivieroever en de oude havens van Vlaardingen. De gemeente ontwikkelt hier tussen nu en 2015 nieuwe mogelijkheden voor economische bedrijvigheid, extra woonruimte en recreatiemogelijkheden aan de rivier en de kades. Het doel van de herontwikkeling is de bedrijvigheid voor Vlaardingen te behouden en vestigingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijven te creëren. Tegelijkertijd wil de gemeente de Nieuwe Maas en de oude havens beter bij de stad betrekken, hierdoor wordt wonen aan het water weer mogelijk.

Westermaat Campus in Hengelo ontworpen door bureau Op ten Noort – Blijdenstein kreeg de stimuleringsprijs omdat het nieuw te ontwikkelen werklandschap voor 40% uit groen zal bestaan, deels door reeds aanwezige natuur in het plan te incorporeren. Daarnaast waardeert de jury in het project 'de inspiratie op het Twentse landschap en de vijf ontwikkelingsvlekken met elk een ander architectonisch streefbeeld.'

De jury kende ook een stimuleringsprijs toe aan het door VHP ontworpen bedrijventerrein Stichtsekant in Almere vanwege 'op het goed doordachte verkeersmanagement, de realiteitszin en de integratie van recreatieve voorzieningen. Het project sluit eveneens, maar op geheel andere wijze, goed aan bij de kwaliteit en de eigenheid van het omringende landschap. Bovendien waardeert de commissie de consequente hantering van een eenduidig samenhangend beeld. Ook het doordenken van uitbreiding in de verticaliteit heeft haar getroffen.'

In de categorie Aansluiting (bij een ander groot project) werden geen prijzen toegekend.