Feature

Blobje aan het Oosterdok

Gisteren presenteerde ARCAM (Architectuur centrum Amsterdam) haar nieuwbouwplan voor een nieuw centrum aan het Amsterdamse Oosterdok. Het driehoekige paviljoen ontworpen door Renzo Piano dat er nu staat zal worden vervangen door een blobje van René van Zuuk.

Nadat de kantoor- en galerieruimte van ARCAM aan het Waterlooplein in de zomer van 1998 voor een derde maal in zes jaar tijd overstroomde, was voor directeur Maarten Kloos en het bestuur van de stichting de maat vol. Als een constant aanwezige herinnering aan de overstromingen, met name bedoelt voor de tegenover ARCAM gehuisveste gemeente, werd een waterkering aangebracht in de vorm van blauwe golfjes. Het hielp, in hetzelfde jaar nog gaven B&W toestemming onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid om ARCAM te huisvesten in een leegstaand paviljoen aan het Oosterdok. Het paviljoen was door Renzo Piano ontworpen gelijktijdig met het wetenschaps- en techniekmuseum newMetropolis (nu NEMO) maar nooit echt gebruikt. Om het programma te kunnen realiseren bleek een grondige verbouwing van het paviljoen noodzakelijk. Begin 1999 werd René van Zuuk gevraagd een ontwerp te maken. Supervisoren en  geld vertraagde het proces aanzienlijk maar zoals het zich nu laat aanzien zal in het voorjaar van 2003 de nieuwe ARCAM ruimte worden opgeleverd.

In het nu gepresenteerde ontwerp van Van Zuuk zullen van het huidige paviljoen alleen vijf kolommen op de begane grond en een stuk vloer behouden blijven. De rest wordt afgebroken om een gebouw te kunnen realiseren met een vier keer zo groot oppervlakte. Vanaf de waterkant gezien wordt het gebouw drie verdiepingen hoog. De entree komt aan de Prins Hendrikkade te liggen waar het gebouw twee verdiepingen hoog is. Op dit niveau zal strakst de nieuwe galerieruimte komen, een verdieping daarboven kantoorruimten. De ruimte op kadeniveau kan gebruikt worden als extra tentoonstellingsruimte maar zal ook aangewend worden voor educatieve doeleinden.

Het nieuwe paviljoen zal een stalen constructie krijgen en als gevelbekleding wordt kalzip gebruikt, met zink gecoat aluminium. Aan de zijde van de Prins Hendrikkade zal de gevel voornamelijk gesloten zijn, de zijde aan het Oosterdok zal ze voornamelijk bestaan uit glas. De inzet was altijd een bescheiden gebouw dat erg aanwezig is, aldus Kloos. In die opzet lijkt Van Zuuk geslaagd.