Recensie

Commitment

De afgelopen drie jaar heeft het Fonds BKVB (Beeldende Kunst Vormgeving en Bouwkunst) aan 1800 personen subsidie verstrekt. Werk van 120 van hen is nu te zien in het Rotterdamse Las Palmas op de tentoonstelling ‘Commitment. Een keuze uit drie jaar Fonds BKVB’.

Commitment: act of commiting; undertaking to which one is bound: financial oblication, liability; responsibitlity: court order consigning person to prison.

Het Fonds BKVB vroeg beeldend kunstenaar en oud-voorzitter Commissie Bassisstipendia Edwin Janssen een selectie te maken uit de 1800 personen die in de periode 1999-2001 van het Fonds BKVB enige vorm van subsidie hadden ontvangen. Geen eenvoudige opgave.

Een van de doelen die het Fonds BKVB zich stelt met deze tentoonstelling is het bezoekend publiek inzicht te geven in het brede scala aan subsidiemogelijkheden. De 120 die door Janssen zijn uitgenodigd om te exposeren vertegenwoordigen dan ook de verschillende disciplines die het fonds subsidieert – van mode tot videokunst, van architectuur tot schilderkunst, en verkeren in verschillende carrièrestadia – startend, ontluikend en gearriveerd.

De titel van de tentoonstelling Commitment wekt verwachtingen en roept vragen op. In de catalogus verantwoordt samensteller Edwin Janssen zijn keuze: 'In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, had ik bij aanvang van de selectie geen inhoudelijk uitgangspunt of thema […] Het zoeken naar een allesomvattend thema had gezien de diversiteit en het aantal te kiezen deelnemers, weinig zin.' Toch werd gekozen om begrip 'Commitment' het in de betekenis van verbintenis, engagement, betrokkenheid als leidraad te gebruiken bij de selectie. Omdat de disciplines die het fonds subsidieert zo van elkaar verschillen hanteerde Janssen per discipline andere criteria. 'De kunstenaars die ik uiteindelijk geselecteerd heb visualiseren of realiseren allemaal op een of andere wijze een verbintenis met hun omgeving en tonen een grote betrokkenheid met wat hen omringt. Sommige blijven darbij heel dicht bij huis en concentreren zich op de eerste verschijningsvorm van het buiten: het eigen lichaam'. Over architectuur schrijft Janssen: 'Architectuur is een vorm van bemiddelen. Bij elk project moet rekening gehouden worden met de belangen van de betrokken partijen, de regel- en wetgeving en de wensen van de toekomstige gebruikers.[…] Veel van de architecten die meedoen aan COMMITMENT werken voor of samen met anderen. […] Bij mijn keuze hebben begrippen als grensoverschrijding, eigenheid, toegankelijkheid en het visuele een belangrijke rol gespeeld.'

Wanneer zo geïnterpreteerd verwordt 'commitment', een lege frase, een letters zonder enige betekenis. De titel Commitment suggereert veel meer dan dat er werkelijk getoond wordt. Vergeet de titel Commitment en bekijk de tentoonstelling met alleen de ondertitel in gedachte, Een keuze uit drie jaar Fonds BKVB.  Wat dan te zien is, is de moeite van het bezoeken waard,  vanwege de overstelpende hoeveelheid, de enorme diversiteit en de enkele glinsterende briljantjes.