Recensie

Het kan in Almere!

Ondanks de slogan ‘In Almere kan het!’, wat lijkt te suggereren dat er van alles gebeurt of in ieder geval kan gebeuren in Almere, denkt men bij Almere toch vooral aan slaapstad, een patchwork deken bestaande uit voornamelijk eengezinswoningen in alle vormen, kleuren en maten. De gelegenheidsformatie 2012STEALTH-SCAPE hield zich in het kader van de manifestatie Groepsportretten City Branding – Building Images bezig met profileren van het merk Almere.

Het is nog maar 25 jaar geleden dat de eerste bewoners als ware pioniers naar Almere verhuisden om daar in een kale winderige polder hun nieuwbouw woning te betrekken. Door de polynucleaire opzet van Almere vraagt bijna iedere nieuwe uitbreiding van de stad ook nu nog om een zekere mate van pioniersmentaliteit. Gevoegd bij de verhuisdrift die er schijnt te bestaan binnen de gemeentegrenzen besloten 2012STEALTH-SCAPE (Jan Jongert, Ana Dzokic en Florian Boer) een website te bouwen die de pionierslust van de Almeerders peilt en aanmoedigt. Het resultaat is NABE – Nieuw.Almere.Building.Exhange, een wat raadselachtige naam voor een 'on-line handelsspel'.

Met behulp van acht parameters wordt de Almerese woningmarkt constant in beweging gehouden. Zo is er de Vereniging ter stimulering van de verhuisbeweging. Leden van de Vereniging sparen 12% uit op de prijs van een nieuw huis omdat transacties tussen leden vrijgesteld zijn van overdrachtsbelasting. Bij Wooncarrière stimuleert de gemeente actief wonen, onder meer door het subsidiëren  – tot 50% – van sloop en het geven van vijfjarige vergunningen voor uitbreidingen en veranderingen. Recycling betreft de verplichting die de gemeente Almere met zichzelf is aangegaan om ieder gebouw in de stad te hergebruiken. Met vier parameters kunnen de bezoekers van de site zelf 'spelen' wanneer ze zich hebben aangemeld – tip: meldt je aan als bewoner van Almere, je krijgt dan meer rechten. Bij Sloopfeest wordt vernieuwing in de stad gestimuleerd doordat de bevolking om de twee jaar gebouwen voor sloop nomineert en kiest. Vanwege de recyclingverplichting van de gemeente kan een gebouw ook gekozen worden om een egoïstische reden: u zou zelf een deel van het gebouw willen hebben. Op de site kan de bezoeker nu kiezen uit acht gebouwen, waaronder Het Kasteel. Gevels van je woning opleuken kan bij Art Status, stuur een jpg op en maak kan op een prijs! Met Woonwensen kan kenbaar worden gemaakt welk woningtype in welke wijk gerealiseerd zou moeten worden, de bezoeker kan hierbij kiezen uit acht woningtypen, opmerkelijk is wel er niet gekozen kan worden voor eigenbouw (vrij kavel). Huizenmarkt tot slot laat de dynamiek van de Almerese huizenmarkt zien, welke wijk is 'hot' en welke 'not'.

NABE verenigt de voorliefde van de Almeerders voor pionieren, verhuizen en verbouwen,  en deze kenmerken worden op een dusdanige manier ingezet dat je bijna gaat geloven dat 'Het werkelijk kan in Almere'.