Feature

Public address, een ontoegankelijk terrein

In de serie groepsportretten presenteert Moreplatz AG een visie op de ‘stad met karakter’, Breda. Deze slogan staat volgens de architecten fundamenteel ter discussie en zal gewijzigd dan wel opnieuw gedefinieerd moeten worden.

Moreplatz AG merkt op dat Breda een snel groeiende gemeente is die zich steeds op de omgeving heeft gericht. Breda, inmiddels de achtste stad van Nederland, is betrokken bij de opzet van netwerken op interregionale en internationale schaal (Brabantstad en HSL-project). De stad wil een nieuwe positie verwerven binnen de regio en binnen Europa.

Door een veranderende situatie en nieuwe mogelijkheden zal het 'karakter' moeten veranderen. Breda moet uitnodigend en open zijn: Breda – stad met open karakter. De open plekken in het centrale gedeelte van de stad zullen worden ingezet om deze uitnodiging tot uitdrukking te brengen. Moreplatz AG inventariseert de open plekken en plaatst op een strategische plek een Public Address (PA) die kennelijk de aanjager moet vormen voor nieuwe ontwikkeling. PA is een gebouw op het kruispunt van Breda, waar spoor, uitvalswegen en het stadshart bij elkaar komen. Het zal een scala aan functies herbergen die ontspruiten uit de acht thema's van de open stad: big wheel, grow, turbo, sparks, scope, multiples, flow, related (zie hiernaast). De architecten van Moreplatz AG claimen dat het een Europees programma is dat zich richt op de versterking van relaties en uitwisseling. PA is de uitvalsbasis naar de regio (en wereld?) en naar het netwerk van open plekken in de stad.

Aardig, maar weinig inspirerend om deze gedachte te willen uitwerken met een gebouw zoals Moreplatz AG voorstelt. Is een dergelijke functiestapelende klomp de inzet om het open karakter van Breda uit te dragen? Volgens de tekeningen kampt Breda nou niet echt met ruimtegebrek. Waarom dan een dergelijke concentratie van functies? De tentoonstelling maakt niet meer duidelijk dan de publicatie. Jammer dat een verzameling hippe termen en grafisch leuke plaatjes niet de boodschap kan verduidelijken. Het zou toch de bedoeling moeten zijn een idee over te dragen aan het publiek? Ik vrees dat het publiek er op deze manier weinig van begrijpt.

Toch is het de moeite waard de tentoonstelling te bezoeken. Het is namelijk te vinden op de entresol van het zeer geslaagde tijdelijke paviljoen Topolis in het stadspark Valkenberg. Een uitnodigend gebouw, vooral als de zon schijnt.