Nieuws

Utrecht kiest Visie A: Stadshart Verruimd

Het Utrechtse referendum over de toekomst van het Stationsgebied heeft een afgetekende zege opgeleverd voor Visie A: Stadshart Verruimd. Bijna 60% van de stemmen ging naar Visie A en een kleine 25% naar Visie 1: Stadshart Compact. 16% van de kiezers bracht een blanco stem uit. De opkomst van 65% lag 13% lager dan bij de gelijktijdig gehouden Tweede-Kamerverkiezingen.

De belangrijkste verschillen van Visie A ten opzichte van Visie 1 waren:

– Accent op woningen in plaats van kantoren.

– Muziekcentrum Vredenburg verbouwd in plaats van gesloopt/verplaatst

– Een langduriger bouwtraject; 15-20 jaar in plaats van 10-15 jaar

In de aanloop naar het referendum heeft het comité 'Utrecht stemt blanco' opgeroepen een blanco stem uit te brengen. Naar de overtuiging van de onder deze naam verzamelde politieke partijen en organisaties bestaan er bezwaren tegen beide visies. Normaliter stemt bij verkiezingen minder dan één procent blanco. Nu heeft 16% een blanco stem uitgebracht, ruim tweeëntwintigduizend kiezers. Daar valt uit af te leiden dat de actie een zeker succes heeft gehad. Dit doet echter niets af aan het feit dat ruim driemaal zoveel mensen zich voor Visie A hebben uitgesproken als er blanco hebben gestemd. Ook Visie 1 haalde anderhalf maal zoveel kiezers als dat er blanco stemmen werden uitgebracht.