Feature

Big Projects voor Amsterdam

In de Amsterdamse Zuiderkerk is tot en met vrijdag 14 juni de expositie ‘Big Projects Big City, ontwerpen aan Nederland, ontwerpen aan Amsterdam’ te zien.

De reizende tentoonstelling Big Projects, over De 10 Grote Projecten, is voor de gelegenheid aangevuld met tien equivalenten uit Amsterdam of het Amsterdamse antwoord daarop. Zo wordt bij het Grote Project particulier opdrachtgeverschap op een paneel getoond hoe Amsterdam op Steigereiland IJburg om gaat met particulier opdrachtgeverschap. Bijna 30% van de totale hoeveelheid nieuw te bouwen woningen daar wordt gerealiseerd door zelfbouw. Staatsecretaris Remkes zal trots zijn. Hoe het nu precies met de andere eilanden op IJburg zit wordt niet duidelijk maar de kans dat de door Remkes gewenste 30% over heel Ijburg gehaald zal worden, is klein.

Het Amsterdamse Stedelijk Museum wordt naast het Grote Project Het nieuwe Rijksmuseum zet. Beide museumgebouwen zijn dringend aan vernieuwing toe, maar daar houdt dan ook de vergelijking op. Waar de vernieuwing van het Rijksmuseum met grote voortvarendheid wordt aangepakt, hoewel uit recente berichten bleek dat het museum twee jaar langer dan gepland dicht gaat voor publiek, lijken er bij het Stedelijk Museum van enige bouwactiviteiten geen sprake. De tentoongestelde afbeeldingen zijn dezelfde als die in 1998 werden gepresenteerd. De vertraging wordt niet zozeer veroorzaakt door het museum zelf, als wel door de gemeente Amsterdam die kost wat kost het Stedelijk gemeentelijk wil houden.

Werkelijke gemeentepolitiek komt tot uiting bij het project Wibaut-as, die in de tentoonstelling te zien is als equivalent van het Grote Project routeontwerp rijksweg A4. De Wibautstraat, die loopt vanaf het Amstelstation tot aan het Mr. Visserplein, is nu een grootstedelijke verkeersader; vier rijbanen dik met daaraan grote hoge kantoorgebouwen met als koosnaampje 'Stalin Allee'. Wanneer het plan wordt uitgevoerd, zal de Wibautstraat een metamorfose ondergaan van kleine snelweg naar statige avenue. Het profiel wordt ingrijpend veranderd, in de middenberm komt een dubbele rijen bomen te staan, tussen het fietspad en de weg komen bomen en het trottoir moet leefbaarder worden. Wat blijkt? Deze vernieuwing zal alleen plaats vinden in het deel van de Wibautstraat tussen het Amstelstation en het Weesperplein. Tussen Weesperplein en Mr. Visserplein blijft alles bij het oude. Mogelijke reden? Bij het Weesperplein begint een nieuw stadsdeel. Vergelijk dat met de landelijke Grote Projecten, die soms provinciegrenzen overschrijden en waar meerdere ministeries samenwerken om de projecten succesvol te laten zijn. Big City Big Projects?