Feature

De Slag om Het Park

De strijd om de Euromast en Het Park in Rotterdam is een nieuwe fase ingegaan. Het consortium dat een megacluster met een hoog pretparkgehalte heeft voorgesteld lost een stevig schot voor de boeg door met een verkoopactie te beginnen terwijl de plannen nog niet zijn goedgekeurd. De Rotterdamse Stadspartij vecht terug met een actie om het Park als nationaal monument te bestemmen.

Een korte inhoud van het voorafgaande: In 1960 was het ooit door Zocher ontworpen Park aan de Maas de locatie voor de Floriade. In het kader van deze tuintentoonstelling werd de – toen nog 107 meter hoge – Euromast gebouwd aan de rand van het Park. De Euromast groeide al snel uit tot dé toeristenattractie van Rotterdam (fraai staaltje City Branding avant la lettre). Toen het hoogterecord verloren ging aan de nabijgelegen hoogbouw van de medische faculteit, kwam er in 1970 een zogenaamde 'Space Tower' op de bestaande Euromast, zodat de toren nu met 176 meter, sliep uit, toch weer de hoogste van Rotterdam was.

Lange tijd functioneerde de Euromast naar behoren, de typische jaren vijftig stijl van de inrichting werd zo langzamerhand een attractie op zichzelf. Dat kon natuurlijk niet, er moest worden vernieuwd. In 1998 stelde een consortium projectontwikkelaars (toen: Mediamax, eigenaar van de Euromast, inmiddels Merwede Groep en Ballast Nedam en uitgebreid met Tropicana) dat de Euromast gesloopt kon worden. De toen gepresenteerde 'Rotterdam Tower' van 350 meter moest volgens de directie 'afrekenen met het oubollige karakter van wat lange tijd hét symbool van Rotterdam was.'  En met 350 meter natuurlijk lekker weer de hoogste. Dat slopen, daar waren de Rotterdammers echter niet zo van gecharmeerd. Het plan leek een vroege dood te sterven. Tot er vorig jaar juni een nieuw plan werd gepresenteerd. De Euromast mocht blijven, maar werd gedegradeerd tot een zielige dwerg naast een nieuw te bouwen woontoren van (weer wat hoger) 392 meter (het hoogste 'gebouw' van Nederland is overigens de zendmast in IJsselstijn uit 1961 van 375 meter, zodat er nu een nieuw nederlands record kan worden gebroken.) Dit keer werd de actieradius van het megaplan uitgebreid tot de gehele rand van het Park aan de Maas- en aan de Parkhavenzijde. De tekeningen hadden een hoog 'gebroeders Das-gehalte' en straalden die typische sfeer van vervlogen entrepeneursoptimisme uit de late jaren zestig uit. Hoewel niemand – behalve wethouder Kombrink – de plannen echt serieus leek te nemen, resulteerde deze actie opnieuw in protest, het Rotterdams Dagblad achtte 400 stokslagen een rechtvaardige straf voor deze overval.

Toenmalig wethouder Kombrink heeft 'geïnteresseerd kennisgenomen' van dit geheel op particulier initiatief gepresenteerde plan, maar beslissingen zijn er door de gemeente niet genomen. Wel kreeg West 8 Landschapsarchitecten dit voorjaar de opdracht om onderzoek te doen naar 'het ontwikkelingskader' van het Park; een analyse van de huidige situatie en aanbevelingen voor mogelijke ontwikkeling in de toekomst. Naar verwachting zal dit rapport in augustus gereed zijn. Tot die tijd zal de gemeente geen uitspraken kunnen of willen doen ten aanzien van het plan. Bovendien is het gezien de dramatische bestuurswisseling in de Rotterdamse gemeenteraad helemaal de vraag of er snel een besluit wordt genomen over dit toch wel heel erg gevoelige gebied.

Dat duurt de ontwikkelaar allemaal te lang en middels grote bouwborden en intekeningslijsten op een eigen website is de voorlopige verkoop alvast gestart.  'Een synthese tussen wonen, werken en vrije tijd… met een park dat uit zijn isolement wordt verlost en zich voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer uitstrekt tot de oevers van de Maas.' Dat 'uit zijn isolement verlossen van het Park' is op zijn beurt de Rotterdamse Stadspartij weer in het verkeerde keelgat geschoten. Zij begonnen een handtekeningenactie tegen de plannen en pleiten voor een status van Nationaal Monument (zoals het Amsterdamse Vondelpark) voor het door Rotterdammers gewaardeerde als plek om te recreëren en stilte te beleven. 'Het is nu een beschermd stadsgezicht, maar dit is niet voldoende om het park te beschermen. Laat het park geen achtertuin worden' , aldus de Rotterdamse Stadspartij. Benieuwd hoe de nieuwe 'duale' gemeenteraad hier op gaat reageren.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.