Nieuws

Drie architecten in competitie om visie te geven op nieuwe Geesteswetenschappenbibliotheek UvA

Benthem Crouwel Architekten, Cruz y Ortiz en Robbrecht en Daem architecten hebben van de Universiteit van Amsterdam de opdracht gekregen een architectonische en stedenbouwkundige studie te leveren voor de inpassing van de nieuwe Universiteitsbibliotheek/onderdeel Geesteswetenschappen op het Binnengasthuisterrein. Deze zogenoemde meervoudige opdracht is een stap in het selectieproces om te komen tot de keuze voor één architect, die de uiteindelijke opdracht krijgt.

De opdracht voor het ontwikkelen van een architectonische en stedenbouwkundige visie aan drie bureaus werd voorafgegaan door een Europese oproep die leidde tot een eerste selectie van vijf bureaus. De Universiteit van Amsterdam heeft, mede op advies van het kwaliteitsteam dat door het gemeentebestuur is ingesteld een keuze gemaakt voor drie bureaus voor een zogenoemde meervoudige opdracht. De verwachting is dat deze tweede fase in het architectenselectieproces in de loop van oktober 2002 afgerond kan worden.

Op 19 september 2001 heeft de gemeenteraad het besluit genomen medewerking te verlenen aan de vestiging van het cluster Geesteswetenschappen op het Binnengasthuisterrein/Oudemanhuispoort. De Faculteit der Geesteswetenschappen zal in de toekomst verhuizen naar de bestaande universitaire gebouwen op dit terrein, en de bibliotheek zal ingepast worden op de plek van de voormalige theaterschool en het zusterhuis. In het bestemmingsplan Binnengasthuisterrein en omgeving zijn deze uitgangspunten opgenomen. De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan vastgesteld op 28 februari jl.