Feature

Winnaars Archiprix 2002

De winnaars van de Archiprix 2002, de prijs voor de beste afstudeerplannen van de Nederlandse ontwerp-opleidingen zijn bekend gemaakt. En de winnaars zijn…

De jury koos dit jaar uit 28 ingezonden plannen twee eerste prijswinnaars:

Het ontwerp voor een stadsbibliotheek in 's Hertogenbosch met de titel Boekomslag van Rob Willemse, een plan dat 'wil aantonen dat de betekenis van het bouwwerk in zijn context de basis is voor hoogwaardige architectuur.'

en Dealing with Vierhaven van Harm Timmermans, een 'precisiebombardement teneinde de potenties van dit enige echte havengebied in de directe nabijheid van het Rotterdamse stadscentrum optimaal bloot te leggen' aldus de ontwerper.

Beide eerste prijswinnaars zijn afkomstig van de TU Eindhoven, zodat deze onderwijsinstelling eveneens een beetje winnaar genoemd mag worden. Een leuke opsteker voor de faculteit die enige jaren terug nog in een ware crisis verkeerde.

De tweede prijs gaat naar het plan De Bandbreedte van de Activiteit van  William Veerbeek (TU Delft), een ontwerp voor een Radioastronomisch centrum in Barcelona dat 'de schizofrene scheiding tussen architectuur en de zich steeds meer in het digitale domein begevende gebruikersactiviteit tracht te herstellen.'

Tenslotte ging er nog een eervolle vermelding naar Biceps van Ingeborg Thoral (AvB Amsterdam), een plan voor de herontwikkeling van een oud rangeerterrein en een wagenwerkplaats in het centrum van Amersfoort.

Voor de statistici: De deelnemende opleidingen selecteerden 22 afstudeerplannen architectuur, 3 landschapsarchitectuur, 2 stedebouw en 1 plan waarmee de ontwerpster zowel op architectuur als stedebouwkunde afstudeerde. Het aantal stedebouwkundige ontwerpen is na een opleving in het vorig jaar weer teruggezakt. Er is vooral individueel afgestudeerd, slechts één plan werd door twee personen ontworpen. Van de 29 deelnemers, zijn er 21 man en 8 vrouw. Het aandeel van de vrouwelijke deelnemers zakt ten opzichte van de vorige jaren wat terug. Opmerkelijk is dat de verhouding tussen mannen en vrouwen onder de Delftse deelnemers fifty-fifty is. Dat komt redelijk overeen met de studentenpopulatie die in Delft voor iets minder dan de helft uit mannen bestaat. Van alle overige opleidingen zijn slechts drie door vrouwen ontworpen plannen ingediend.

De jury (Paul van Beek – landschapsarchitectuur, Roy Bijhouwer – stedebouw, Jacq. de Brouwer – architectuur, Winka Dubbeldam – architectuur en Harm Tilman – theorie ) constateert een probleem ten aanzien van de disciplines die zich op de hogere schaalniveaus richten: ' Het niveau van het merendeel van de ingediende landschapsarchitectuur plannen kan zich niet meten met de kwaliteit van de architectuurplannen. Ook het merendeel van de stedebouwplannen behaalt op het terrein van het eigen vakgebied niet het hoge niveau dat hier verwacht mag worden. […] Juist omdat er in de praktijk grote behoefte is aan de inbreng van visionaire ontwerpers op de hogere schaalniveaus is het dramatisch te moeten concluderen dat er zo weinig goede landschapsarchitecten en stedebouwers worden opgeleid. Vooral op het terrein van de landschapsarchitectuur lijkt dit probleem te spelen.'

Alle ingezonden plannen en het volledige juryrapport zijn te vinden op de website van Archiprix