Feature

Kies uit 24 mogelijke Hoogvlieten

Op de Wimby-website kan de virtuele stadsbouwmeester zijn keuze maken uit een reeks van opties voor de toekomstige ontwikkeling van Hoogvliet. Eindelijk een kans om op de stoel van de beslissers te gaan zitten zonder daarvoor het huis uit te hoeven en zonder ellenlange vergaderingen te hoeven doorstaan.

WiMBY! heeft dit project ondernomen omdat de huidige herstructureringsplannen een ruimtelijke samenhang op de schaal van heel Hoogvliet ontberen. Wat nodig is, is volgens WiMBY! een spoorboekje waarmee de projecten van de diverse partijen inzichtelijk gemaakt kunnen worden voor elkaar, zodat eerder en beter samengewerkt kan worden. Dit spoorboekje wordt Logica genoemd. Het is geen masterplan, maar een voorstel om een aantal rode lijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Hoogvliet vast te leggen. Dat kan voorkomen dat Hoogvliet er straks uitziet als een lappendeken van losse plannen. Die rode lijnen komen voort uit de bestaande karakteristieken van Hoogvliet, want het uitgangspunt van Logica is: het is onverstandig om het nieuwe Hoogvliet van de grond af aan opnieuw te bedenken, want Hoogvliet heeft al veel waardevolle kwaliteiten.

Logica is het resultaat van een rapport dat is opgesteld door Maxwan en biedt alternatieve keuzes op een viertal deelgebieden. Moet de huidige scheiding in individuele woonwijken worden doorgezet of moeten de wijken juist in elkaar overgaan? Hoogvliet is door buffergroen en parken afgescheiden van de snelwegen en andere verkeersstromen die om haar heen liggen. Moet dit isolement verder versterkt worden of moet Hoogvliet nieuwe locaties ontwikkelen die aansluiting zoeken bij deze buitenwereld? Moet de alomtegenwoordigheid van het groen volgehouden worden en tot karakteristiek van Hoogvliet gemaakt worden, of moeten we het groen concentreren in een nieuwe configuratie van kwalitatief hoogstaande parken?

Hoogvliet kent een hiërarchisch verkeerssysteem gebaseerd op een parkwegen in een karrewiel-model. Moeten we op basis hiervan de kwaliteit van de wegen verbeteren, of moeten we de hiërarchie opheffen en een netwerk van gelijkwaardige wegen over Hoogvliet leggen, òf moeten we het vervangen door een ander model, met een ringweg rondom en doodlopende wegen naar binnen?

Bij elkaar 2x2x2x3=24 mogelijke Hoogvlieten. Aanvankelijk heeft WIMBY! samen met Maxwan op basis van de meest realistische inschatting van de huidige bestuurlijke en financiële mogelijkheden 20 opties geschrapt waardoor er 4 mogelijkheden overbleven. De hoofdrolspelers in het proces vonden dat echter te kort door de bocht en wilden alle 24 opties voralsnog serieus nemen.

Over de opties kan de burger nu zelf zijn voorkeur uitspreken door een online keuzemenu te doorlopen. Wimby! wil deze vorkeurspeiling niet beperken tot de inwoners van Hoogvliet en is ook benieuwd naar input vanuit de vakwereld en de rest van Nederland.

Eindelijk een kans om op de stoel van de beslissers te gaan zitten zonder daarvoor het huis uit te hoeven en zonder ellenlange vergaderingen te hoeven doorstaan.

Speel voor even virtuele stadbouwmeester en Klik Hier!

PS: Of uw keuzes serieus worden genomen en of de meeste stemmen zullen gaan gelden is maar helemaal de vraag natuurlijk.