Nieuws

Moreel referendum over plannen Wijnhavenkwartier en Zwarte Madonna

Uit onvrede over de publieke gang van zaken organiseren Theater Zeebelt en stichting Nomadisch Paviljoen een moreel referendum over de gemeentelijke plannen voor het Wijnhavenkwartier. Op de Dag van de Architectuur worden Hagenaars en geïnteresseerden opgeroepen hun stem uit te brengen voor of tegen de ingrijpende sloop en de bouw van hoge torens in het stadscentrum. Het initiatief voor het moreel referendum is ontstaan bij Zeebelt en stichting Nomadisch Paviljoen uit onvrede over de wijze waarop het zeer ingrijpende plan voor de sloop van de Zwarte Madonna en twee ministeriegebouwen en het daarvoor in de plaats bouwen van een vijftal hoge torens tot dusver is besproken en gewogen, terwijl aangevoerde alternatieven buiten beschouwing zijn gebleven. Het gemeentebestuur van Den Haag zelf waagt zich voorlopig nog niet aan een referendum. Voorliggend plan blijkt echter te groot en te gevoelig om het enkel aan de ‘democratische’ kracht van de gemeenteraad over te laten. Het verleden heeft uitgewezen dat het niet denkbeeldig is dat de gemeenteraad zich verschuilt achter een eerder genomen ‘democratisch genomen besluit’ terwijl niemand zich echt in de plannen kan vinden. Het is een goed recht van iedere burger en belanghebbende om inzicht te hebben in de argumenten voor en tegen om zich een mening te kunnen vormen over een plan dat zo ingrijpend is voor het stadsbeeld en het functioneren van de stad tijdens de bouw en in de toekomst. Het is hoog tijd om de argumenten die de laatste jaren broksgewijs zijn uitgesproken te overzien, te laten bezinken en nogmaals te wegen. De wijze waarop wethouder Arend Hilhorst het plan stuurt ondervindt van veel kanten kritiek. Gezien het gegeven dat hij meerdere keren een debat op het laatste moment heeft afgezegd, de informatieverstrekking van de gemeente naar buiten met blunders gepaard gaat, inspraak nauwelijks wordt gestimuleerd, voelen weinig Hagenaars zich betrokken (op de inspraakavond waren dan ook slechts 50 aanwezigen, en dat voor zo’n groot gezichtsbepalend plan ? !) De wethouder heeft zichtbaar moeite om in contact te komen met Hagenaars, terwijl hij dit zelf zo graag wil. Om hem een helpende hand te bieden organiseren Theater Zeebelt en stichting Nomadisch Paviljoendaarom het moreel referendum. Met het moreel referendum willen de initiatiefnemers de Hagenaars de gelegenheid geven op basis van heldere argumenten zich voor of tegen de plannen uit te spreken. Een complete lijst met argumenten fungeert in dit referendum als stemwijzer. Door het aankruisen van de argumenten waar men het mee eens is kunnen de deelnemers zelf beoordelen of zij voor of tegen het plan zijn. De individuele uitslagen kunnen vanaf 1 juli tot 10 september gemaild worden naar info(at)zeebelt.nl; Tel: Zeebelt 070- 365 65 46 Fax 070- 362 28 92