Feature

Wie is wie in kabinet Balkenende?

Wie zijn de nieuwe ministers van VROM, OC&W, VW en de staatssecretarissen voor Milieu & Duurzaamheid, en Cultuur & Media?

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu is VVD-er Henk Kamp (1952). Na een opleiding bij de Belastingdienst werkte hij bij de FIOD. Daarna werd hij lid van de Provinciele Staten van Gelderland en is sinds 1994 lid van de Tweede Kamer waar hij zitting heeft in de commissies Justitie, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uit zijn cv blijken zijn interesses vooral te liggen bij vreemdelingen- en asielbeleid.

portefeuille: wonen (inclusief duurzaam en energiezuinig bouwen en het bouwbesluit), ruimtelijke ordening, rijkshuisvesting, handhaving, kadaster, externe veiligheid, coördinatie bouwbeleid, grote stedenbeleid (VROM-deel; Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing)

Staatssecretaris voor Cultuur & Media is de LPF-er Cees van Leeuwen. Tussen 1972 en 74 was hij bassist bij de popgroep Kayak, daarna studeerde hij rechten en specialiseerde zich in muziekrecht. Momenteel is hij werkzaam als advocaat, en in die hoedanig betrokken bij het herstel van de rust in het LPF-bestuur, en als manager-producent. Zo formeerde hij onlangs samen met Barry Hay een 'all-chick-rockband''.

rectificatie: Cees van Leeuwen is gespecialiseerd in auteursrecht en een naamgenoot heeft met Barry Hay een popgroep geformeerd.

Staatssecretaris voor Milieu & Duurzaamheid is de CDA-er Pieter van Geel (1951). Hij studeerde planologie in Nijmegen, werkte onder meer planoloog voor de gemeente Helmond waar hij later gemeentesecretaris werd. Sinds 1999 is hij lid Gedeputeerde Staten Noord-Brabant met als portefeuille Ruimtelijke Ordening, Land- en Tuinbouw, Landinrichting, Volkshuisvesting, Interprovinciaal Overleg.

portefeuille: milieu, duurzaamheid en coördinatie van het beleid gericht op het bevorderen en bewaken van duurzaamheid in de fysieke leefomgeving, inclusief de internationale aspecten hiervan.

Minister van Verkeer en Waterstaat is de LPF-er Roelf de Boer (1949). Na een opleiding HBS-A en gediend te hebben in het Korps Mariniers ging hij 1972 bij de Koninklijke Nedlloyd Groep werken. In 1984 werd Roelf de Boer directeur Furness Scheepvaart- & Agentuur, in 1989 algemeen directeur van Lehnkering Logistics, en vanaf september 1999 president-directeur van EWT Holding. Daarnaast is hij lid van het Algemeen Bestuur van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en vanaf januari 2002 voorzitter van de Kamer van Koophandel Rotterdam.

Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen is CDA-er Maria van der Hoeven (1949). Zij zit vanaf 1991 in de Tweede Kamer voor het CDA. Daarvoor was zij onder meer docent en directeur Centrum Administratieve Vakopleidingen van Volwassen. In de Tweede Kamer was zij voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en sinds mei 1998 tweede ondervoorzitter van de Tweede Kamer.