Nieuws

Bouwfraude

De eerste twee dagen van verhoren door de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid zitten erop. Vandaag werden de heren A. Bruggeling en F. Meijer, beide ambtenaar bij de Rijksgebouwendienst, verhoord over de mislukte aanbesteding van de jeugdinrichting De Doggershoek in Den Helder (ontwerp Loof en Van Stigt). Projectleider A. Bruggeling vertelde de commissie dat er een directiebegroting 28 miljoen gulden was, de laagste aanbieding van onderneming Geveke Bouw betrof 42 miljoen, de andere vier waren getrapt hoger met als hoogste inschrijving een bedrag van 46,7 miljoen. Geveke wenste niet te onderhandelen over de hoge normbedragen waarmee ze gerekend hadden, nog over de lange bouwtijd waarvan werd uitgegaan. De Rgd besloot het project niet aan deze bouwer te willen aanbieden en er werd een schikking overeen gekomen. De bouwopdracht werd uiteindelijk toegekend aan bouwbedrijf Ursem – De Nijs die een begroting van 33 miljoen had gemaakt. Merkwaardig was dat de commissie beide heren niet ondervroeg naar de totstandkoming van deze opdrachtverlening. Hoe het allemaal kon gebeuren is te vinden op diverse sites, letterlijke verslagen van de verhoren zijn (nog) niet op het internet te vinden.

Saillant detail is overigens dat de enveloppen met de begrotingsberekeningen van de andere vier bouwbedrijven nooit werden terug gestuurd. Een intern onderzoek van de Rgd naar mislukte aanbestedingen bracht de enveloppen weer boven water. Na deze te hebben opengemaakt bleek dat bouwbedrijf Van Wijnen een begroting had ingediend met betrekking tot een ander project. Opzet – onder normale omstandigheden zou het nooit uitkomen omdat de enveloppen ongeopend teruggestuurd zouden zijn – of een hele domme vergissing? De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onderzoekt nu deze zaak.