Feature

Janny Rodermond nieuwe directeur Stimuleringsfonds voor Architectuur

Van het Stimuleringsfonds voor Architectuur ontvingen wij het volgende bericht:

Janny Rodermond volgt begin november Ruud Brouwers op als directeur van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Zij is nu nog hoofdredacteur van het toonaangevende vaktijdschrift De Architect. Onder leiding van Ruud Brouwers is het fonds in de afgelopen jaren in omvang en betekenis gegroeid. Met ingang van 2002 heeft het fonds per jaar 10 miljoen euro beschikbaar voor het subsidieren van projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw en de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Ruud Brouwers (1939) is sinds begin 1997 directeur van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Aan de hand van het beleidsplan 2001 – 2004, Transformatie van stad en land, het veranderend cultureel perspectief, dat onder leiding van Brouwers tot stand kwam, richt het fonds zich sinds twee jaar naast architectuur met nadruk op stedenbouw en de inrichting van Nederland. De transformatie van de naoorlogse stad, de uitbreidingswijken uit de jaren vijftig en zestig, is als culturele uitdaging op de agenda geplaatst.

Een streven van Brouwers was ook het fonds en het terrein dat zich uitstrekt van ruimtelijke ordening tot en met interieurarchitectuur, toegankelijker te maken voor zowel ontwerpers als het brede publiek. De wens komt onder meer tot uitdrukking in de ontwikkeling van helder en toegankelijk voorlichtingsmateriaal en diverse verschenen en op stapel staande oeuvreoverzichten van architecten. Daarnaast wordt met het stimuleren van architectuureducatie gepoogd het brede publiek voor architectuur te interesseren. Dit jaar gaat een onderwijsproject van start dat als doel heeft de belangstelling van leerlingen in het voortgezet onderwijs voor architectuur en stedenbouw te vergroten.

Een aanzienlijke uitbreiding van de activiteiten van het fonds onder leiding van Brouwers ligt in de Regeling Projectsubsidies Belvedere die sinds juli dit jaar door het fonds wordt uitgevoerd. Belverdere houdt in dat cultuurhistorische waarden worden benut bij de ruimtelijke ordening en inrichting van Nederland. Brouwers zal naast andere werkzaamheden het voorzitterschap op zich nemen van de commissie Welstand en Momumentenzorg van de gemeente Rotterdam.

Janny Rodermond (1952) voltooide in 1979 de studie Urbane en rurale Sociologie aan de KU Nijmegen. Sinds meer dan twintig jaar is zij actief in de architectuurjournalistiek, waarin zij de wisselwerking tussen architectuur en maatschappij in vele facetten onderzocht. Het vaktijdschrift De Architect ontwikkelde zich onder leiding van Rodermond tot een gezaghebbend medium met een groot bereik in de Nederlandstalige ontwerpwereld. Vanaf 1 november 2002 zal Rodermond voor het Stimuleringsfonds voor Architectuur de functie van directeur bekleden. Met name de dagelijkse betrokkenheid bij een mengeling van cultuur en commercie die zij als hoofdredacteur ondervond heeft veel verwantschap met het funtioneren van een hedendaagse ontwerppraktijk. Rodermond ziet het als een uitdagende opgave haar gedifferentieerde netwerk en de opgedane ervaring en kennis van hedendaagse architectuur, stedenbouw en interieurarchitectuur in een beleidsmatige context verder uit te bouwen.