Nieuws

Oproep Jaarboek Architectuur in Nederland

Welk project prijkt volgend jaar op de cover van het jaarboek?

De redactie van het Jaarboek Architectuur in Nederland (Anne Hoogewoning, Roemer van Toorn, Piet Vollaard en Arthur Wortmann) is begonnen met de voorbereidingen voor het Jaarboek 2002-2003 dat in het voorjaar van 2003 zal verschijnen. Ten behoeve van het projectdeel in het Jaarboek zou de redactie graag geïnformeerd worden over projecten en/of stedenbouwkundige en landschappelijke plannen die in de loop van 2002 in Nederland gereed gekomen zijn, of gereed zullen komen.

Voor een eerste selectie vraagt de redactie hen informatie toe te zenden. Het gaat hierbij in eerste instantie om een simpele werkdocumentatie: een korte omschrijving, situatie en adres, de meest relevante plattegronden, en doorsneden en – indien voorhanden – enkele foto’s. Begin oktober zullen een groot aantal projecten bezocht worden. De werkdocumentatie dient uiterlijk 16 september in het bezit van de redactie te zijn. De documentatie ziet de redactie graag tegemoet op het adres van NAi Uitgevers: Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam, t.a.v. Barbera van Kooij.

Mocht het zijn dat u culturele of maatschappelijke (regelgeving, economische, technische en materiele) veranderingen constateert in Nederland die van invloed zijn op de totstandkoming van uw projecten en die naar uw mening aandacht verdienen in het Jaarboek, mail deze suggesties dan naar Barbara van Kooij (NAi uitgevers)