Feature

Tegenspraak dient geen zaak

Afgelopen vrijdag hebben zeven oppositiepartijen van de Haagse gemeenteraad een alternatief plan gepresenteerd voor de JuBi-kavel en de Zwarte Madonna. Het verwerpt de plannen van wethouder Hilhorst. Deze had Richard Meier gevraagd een schetsontwerp voor dit gebied te maken. Meiers plan gaat uit van vijf hoge torens die de huidige bebouwing volledig vervangen.

De oppositie vindt dat sloop van de ministeries van Binnelandse zaken en Justitie en van het sociale woongebouw van Carel Weeber vermeden moet worden. De gebouwen verkeren nog in een goede staat en zijn met eenvoudige middelen aan de huidige gebruikseisen aan te passen. Het voorstel van Hilhorst (PvdA) getuigt volgens de oppositie van weinig respect voor de bewoners van de Zwarte Madonna en voor het beleid van zijn eigen partij. Het was nota bene de PvdA die dit sociale woningbouwproject in 1985 gepresenteerde als het paradepaardje van het sociale beleid. Verder levert de oppositie kritiek op het onvoldoende onderbouwd financieel plan en het ondermijnen van het Koninklijk Besluit in dit gebied niet hoger te bouwen dan zeventig meter.

Het alternatieve plan gaat uit van handhaving van de huidige gebouwen en een verhuizing van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar een nieuw gebouw bij het Centraal Station. Dit plan weet 250 extra woningen te realiseren en meer kantoorruimte dan het plan van Meier. Het alternatieve plan is goedkoper en zou vier jaar eerder gerealiseerd kunnen zijn.

Hilhorst reageerde op dit voorstel met de argumenten dat de oppositie zijn beweegredenen niet begrepen heeft. Volgens hem vormen de ministeries een enorme barrière tussen het nieuwe centrum en de woonwijk Rivierenbuurt (red.: en het prins Bernhard viaduct dan?). De sloop van de Zwarte Madonna is volgens hem onvermijdelijk omdat er anders onvoldoende ruimte beschikbaar zou zijn voor de nieuwbouw van de ministeries en voor horeca en winkelvoorzieningen. Afgelopen dinsdag presenteerde B&W van Den Haag een herziene versie van hun eerdere voorstel. Ook in dit plan wordt de Zwarte Madonna gesloopt, maar wordt enigzins tegemoet gekomen aan de kritiek op de slechte inpassing van de nieuwbouw tussen de bestaande bebouwing. Bovendien beloven B&W een genereuze financiële vergoeding voor de verdreven Madonna-bewoners.

De gemeenteraad neemt 26 september een besluit. Wordt ongetwijfeld vervolgd.