Feature

Vergunningvrij bouwen

De voorstellen van voormalig staatssecretaris volkshuisvesting Remkes met betrekking tot het vergunningvrij bouwen zijn van de zomer in de Eerste Kamer behandeld. Dit leidde tot een aantal aanpassingen. In januari 2003 worden de nieuwe regels van kracht.

De aanpassingen die de Eerste Kamer wenste op het voorstel hebben deels betrekking op rechtsgelijkheid. Zo golden in het voorstel van Remkes met betrekking tot het vergunningvrij plaatsen van dakkapellen, voor hoekhuizen andere regels dan voor tussenwoningen. Dakkapellen op hoekhuizen moesten van Remkes minimaal drie meter van de zijgevel staan, die van tussenwoningen een halve meter. De Eerste Kamer heeft nu besloten dat voor alle woningen geldt dat de dakkapel minimaal een halve meter van de zijgevels moet staan. Nou ja alle woningen, woonwagens en woningen/woongebouwen die niet voor permanente bewoning bestemd zijn mogen helemaal niets vergunningsvrij bij-, op- of aanbouwen.

Een andere aanpassing op de voorstellen van Remkes betreft het vergunningvrij bouwen van bijgebouwen. In Remkes' voorstel mocht het erf voor maximaal 50% bebouwd worden met bouwsels die ieder niet groter waren dan 30m2. Iemand met een fors erf zou dit volgens deze regel voor de helft kunnen volbouwen met garages, kippenrennen, hondenhokken, duiventillen en paardenstallen. In januari wordt van kracht dat niet meer dan 50% van het zij- of achtererf bebouwd mag worden én dat de totale bruto-oppervlakte van de op het erf aanwezige bouwvergunningvrij gebouwde bijgebouwen en overkappingen niet meer dan 30 m2 mag zijn. Doe-het-zelvers, in de startblokken!