Nieuws

InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV)

Minister Kamp van VROM heeft 52 miljoen euro voor vernieuwende projecten en plannen voor stedelijke vernieuwing verdeeld.

Het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing (IPSV) heeft als doel het versnellen en verbeteren van de resultaten van de stedelijke vernieuwing, zoals herstructurering van buurten en wijken. Een wezenlijk onderdeel van het IPSV is het productief maken van kennis en leerervaringen – verkregen uit de gehonoreerde projecten – die kunnen dienen als voorbeeld om het beleid en de praktijk elders te verbeteren.

In totaal zijn 359 projecten ingezonden om voor de subsidie in aanmerking te komen. De projecten en plannen die jaarlijks kunnen worden ingediend, zijn vooral beoordeeld op voorbeeldwaarde voor beleid en praktijk, mate van vernieuwing, betrokkenheid van burgers en samenhang (benutten van potenties). Acht grote projecten krijgen samen 40 miljoen euro; naar 14 kleine projecten gaat 10 miljoen euro en naar 15 creatieve idee├źn en plannen gaat 2,6 miljoen euro.

Een overzicht van de projecten in 2002 InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing is te vinden op de site van het ministerie van VROM.