Feature

Kollhoff ontwerpt ministeries op Zwarte Madonna locatie

De Duitse architect Hans Kollhoff is geselecteerd als architect voor de nieuwe ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie op de plaats de Zwarte Madonna.

Kollhoff werd gekozen na een procedure waarin zeven Nederlandse en buitenlandse architecten (naast Kollhoff, Bolles & Wilson, Mecanoo, Norman Foster, Schmidt, Hammer & Lassen, NBBJ Architects en Neutelings Riedijk) hun visie hadden gegeven op de nieuwbouw van de beide ministeries.

Uit het plan van Hans Kollhoff blijkt volgens Rijksbouwmeester Jo Coenen ' onmiskenbaar een door de selectiecommissie breed gedragen hang naar rust en evenwichtige samenhang in een stedelijke setting. Imponerend is bovendien de veelheid aan ideeën en zoektochten voor de gebouwen op deze plek. Het inspireert en getuigt tegelijk van een uitermate serieuze houding van de architectuurdiscipline ten opzicht van haar potentiële klanten. Ook hier blijkt, zoals bij vele architectuurmanifestaties, hoe indrukwekkend en diep er nagedacht wordt over het gebouw in zijn interieure en exterieure hoedanigheden. Het denkwerk dat verzet moet worden binnen enkele weken over al deze facetten verbaast eenieder.'

Dat het plan naadloos in het stedenbouwkundige plan voor het Wijnhavenkwartier past zal ongetwijfeld ook een rol hebben gespeeld. Kollhoff stelt twee strakke bakstenen torens voor, een rode en een witte, van circa 140 meter hoog. Daarnaast ontwierp hij op de locatie een derde toren (eveneens rode baksteen) die dan wel door een andere architect zal moeten worden uitgewerkt. In vormentaal grijpt Kollhoff terug naar de stijlkenmerken van Chicago rond 1900. Aangezien Kollhoffs ontwerp het eerste plan voor het Wijnhavenkwartier is, zal het naar verwachting in belangrijke mate de toon gaan zetten voor de verdere ontwikkeling.

Het rijk investeert 450 miljoen euro in het project. Op basis van de huidige visie wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt. Dit ontwerp moet meer duidelijkheid geven over de etagegrootte van de kantoren, de vormgeving van de gemeenschappelijke voorzieningen en de presentatie van de plint en de torens. De bouw start in 2005 en zal naar verwachting in 2008 worden opgeleverd.

De ministeries worden gebouwd op de locatie van het woongebouw Zwarte Madonna van Carel Weeber. Na een langdurige controverse en verschillende alternatieven (tot op de avond van het finale raadsbesluit) besloot de Haagse gemeenteraad op 26 september om definitief tot sloop over te gaan. Na gereedkomen van de nieuwe ministeries zullen de huidige kantoorschijven van Ellerman Lucas en Van Vugt eveneens worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe torens. Het plan om de huidige ministeries te verbouwen lijkt weinig kans te maken.