Feature

Museum aan de Stroom wordt gebouwd

Het College van Burgemeester en Schepenen van Antwerpen heeft 25 september de beslissing genomen om het door Neutelings Riedijk Architecten ontworpen Museum aan de Stroom toch te realiseren.

In 1998 nam de stad Antwerpen het initiatief tot het Museum aan de Stroom (MAS). Het museum moest in het hart van de oude dokken in Antwerpen komen te liggen en de geschiedenis van stad en haven tonen. Een jaar later schreef men een internationale architectuurwedstrijd uit. Vijf bureau's, Tadao Ando, Xaveer de Geijter, Bernard Tschumi, Ibos & Vitar, en Neutelings Riedijk Architecten, werden geselecteerd voor de tweede fase. In 2000 werd het ontwerp van Neutelings Riedijk architecten als winnend ontwerp aangewezen.

Het museumgebouw is ontworpen als een spiraaltoren van op elkaar gestapelde zalen. De architecten zelf spreken over 'een toren van opgetaste natuurstenen koffers, met daarin de artefacten die generaties Antwerpenaars ons hebben nagelaten'. Een (rol)traproute voert de bezoeker in een spiraal omhoog over de opeengestapelde historie, terwijl zich telkens nieuwe panorama's over de stad ontvouwen. Op de bovenste verdieping van het gebouw komen een restaurant, congreszalen, en een uitkijkpost. De route naar de top is behandeld als openbaar gebied en heeft dan ook een vrije toegang. De bezoeker betaalt met een magneetkaart naar gelang het aantal zalen dat hij aandoet. Pas achteraf wordt afgerekend. Behalve het 60 meter hoge museumgebouw bestaat het MAS uit een buitenmuseum, en paviljoens die samen met het plein en de dokken één museaal geheel van circa 15.000m2 zullen gaan vormen.

Lange tijd is onzeker geweest of het MAS gerealiseerd zou gaan worden. In de begroting voor 2003 van de armlastige gemeente Antwerpen leek geen ruimte te zijn voor het museum. In mei van dit jaar leek de discussie zich te verengen tussen een keuze voor sport of museum; sportinfrastructuur wordt gezien als middel om 'verzuring' van de stad tegen te gaan. Eind september heeft het gemeentebestuur besloten om het MAS toch te gaan realiseren met de kanttekening dat het project de stad niet meer dan 18 miljoen euro mag kosten. Naar verwachting wordt het museum medio 2006 opgeleverd.