Feature

Two up, one down in Brabant?

Vorige week werd bekend dat het Eindhovens college van B&W drastisch wil bezuinigen op de nieuwbouwplannen van het poppodium de Effenaar. Volgens de Effenaar betekent dit het einde van het dertig jaar oude centrum.

Het college, bestaande uit CDA, Leefbaar Eindhoven, D'66 en Groen Links, besloot op 11 oktober de bezuinigingen op cultureel gebied nagenoeg in zijn geheel op de Effenaar af te wentelen. Andere grote projecten als de nieuwbouw voor de Stadsschouwburg, Dynamo en het wedstrijdzwembad werden niet door de bezuinigen getroffen.

De Effenaar bestaat al ruim dertig jaar als poppodium. Vanaf 1967 begon een circuit van podia voor live-popmuziek te ontstaan, toen nog provaya's geheten, wat later gesubsidieerde OJC's (Open Jongeren Centra) werden. Verlaten schoolgebouwen, lege villa's, oude fabrieken of niet meer in gebruik zijnde kerken dienden als OJC. De Effenaar, gehuisvest in een oude textielfabriek, groeide al snel uit tot het Paradiso van het zuiden.

Tijden en eisen veranderen, en nieuwe poppodia als 013 in Tilburg en Mezz in Breda werden gebouwd. Voor de Effenaar was het van levensbelang om haar huisvesting te vernieuwen. Het Rotterdamse architectenbureau MVRDV maakte een ontwerp voor een centrum met twee zalen: één waar 1000 bezoekers in kunnen en een zaal voor 350 bezoekers. Daarnaast zou er in de nieuwbouw ook een 'multifunctionele' caféruimte komen en de gebruikelijke kantoorruimten. Kosten van de nieuwbouw: 12,6 miljoen euro. De bouw zou in fases verlopen waardoor het centrum open kon blijven tijdens de werkzaamheden. (Bij 't Paard van Troje in Den Haag was men niet zo verstandig geweest en in afwachting van de verbouwing is het centrum al sinds september 1999 gesloten.)

ontwerp Effenaar MVRDV

(klikvergroting)

Het ontwerp voor de Effenaar is nu nagenoeg gereed en vooruitlopend op de aanbesteding is ook al een deel van de Effenaar gesloopt; de entree en kantoren bevinden zich tijdelijk in units die naast de voormalige textielfabriek staan.

Ongeloof heerste dan ook toen het college van B&W besloot 'slechts' 8 miljoen voor een nieuwe Effenaar uit te trekken, daarbij aantekenend dat de Effenaar haar nieuwe gebouw moet delen met de stichting Pop Ei. Directeur van de Effenaar, M. Appelboom, heeft in het Eindhovens Dagblad al te kennen gegeven niet mee te willen werken aan een alternatief plan. Op 30 oktober om 19.00u vindt op het Stadhuisplein een protestfestival plaats met optredens van diverse artiesten. De gemeenteraad vergadert die avond over het beleidsplan en de begrotingen 2003-2006 en beslist dan ook over de toekomst van de Effenaar.

Nieuwe arbonormen en strengere geluidseisen noodzaken veel poppodia tot verbouwingen dan wel nieuwbouw, een poppodium bouwupdate:

1995 Melkweg in Amsterdam: opening van The Max, een nieuwe zaal in de voormalige melkfabriek

1998 013 in Tilburg nieuwbouw – ontwerp Bethem Crouwel

2002 Mezz in Breda: nieuwbouw – ontwerp EEA

2003 't Paard van Troje in Den Haag: verbouwing – ontwerp OMA

juli 2003 Paradiso in Amsterdam: verbouwing, onder meer een vergroting van de grote zaal door de bouw van een tweede balkon – ontwerp Studio

eind 2003 Effenaar in Eindhoven: nieuwbouw – ontwerp MVRDV

2003> Tivoli in Utrecht meldt dat er in 2003 begonnen zal worden met de bouw van een nieuw Tivoli op het Vredenburgplein, ook zijn er plannen om een dependance in Almere te bouwen.

Nagekomen bericht:

1 november dwong een meerderheid in de Eindhovense gemeenteraad B&W het bezuinigingsvoorstel in te trekken. De bouw gaat met behoud van het oorspronkelijke budget door.

bericht Eindhovens dagblad