Feature

Concrete wint LAI-prijs

De Lensvelt-de Architect Interieurprijs (LAI-prijs) is dit jaar uitgereikt aan het Amsterdamse bureau Concrete Architectural Associates voor hun interieurontwerp van de Lairesse Apotheek in Amsterdam.

De LAI-prijs is ingesteld door meubelfabricant Lensvelt en het tijdschrift de Architect om interieurarchitectuur meer onder de aandacht te brengen en om de verdere professionalisering en vernieuwing ervan te stimuleren. De LAI-prijs wordt toegekend aan een in Nederland of België gerealiseerd project.

Het was de tweede keer dat de prijs werd uitgereikt en de jury  was tevreden met het gestegen niveau van de inzendingen. Een belangrijk criterium dat de jury hanteerde was dat het ontwerp innovatief moest zijn. Veel waarde werd gehecht aan de wijze waarop de gestelde opgave is geïnterpreteerd. Een tweede criterium betrof de inrichting in relatie tot de ruimte of de context en als derde criterium de mate waarin vernieuwend of experimenteel materiaalgebruik verwerkt is in de uitwerking.

Werkelijk vernieuwende concepten bleken er nauwelijks te zijn. Er was kritiek vanuit de jury op de vele projecten met een modernistisch sausje: gestripte ruimtes waarin alle voorzieningen zoveel mogelijk weggewerkt zijn. Begrip was er voor het feit dat de budgetten voor het realiseren van interieurs vaak laag zijn en dat de meeste opdrachtgevers meer geïnteresseerd zijn in praktische oplossingen dan in experimentele vingeroefeningen. Toch hield de jury vast aan het criterium dat een winnend ontwerp innovatief moet zijn.

Uit 103 inzendingen werden vier projecten genomineerd:

Het Groot Vleeshuis in Gent ontworpen door Coussée & Goris Architecten, werd door de jury genomineerd vanwege de manier waarop de architecten een promotiecentrum voor regionale producten in een Middeleeuws gebouw hebben ondergebracht. 'De dimensies van dit (langgerekt glazen) volume zijn uitstekend gekozen ten opzichte van de monumentale hal. Beiden houden elkaar mooi in evenwicht en maximaliseren de ruimtelijke beleving', aldus het juryrapport. Daarnaast waardeert de jury dat er ruimte is vrijgemaakt voor een voetgangersroute, de hal functioneert daardoor als een overdekt plein waardoor het een aanvulling is op de bestaande informele, publieke ruimtes in Gent.

Woonhuis de Schieschuur, gelegen aan de Schie tussen Delft en Rotterdam werd ontworpen door MADE Architecten. Dit project kreeg een nominatie voor de transformatie van een 'banale schuur' in een woning met een 'aangename lichtval en een Hollandse helderheid'. Volgens de jury is de woning volledig als een meubel behandeld: alle functies en afwerkingen zijn specifiek en contrasteren met de anonieme systematiek van de oorspronkelijke constructie. Het ontwerp is volgens een van de juryleden: 'het bewijs van de stelling dat architectuur er niet tot doet: je kunt overal een mooi interieur in bouwen'.

Het interieur van reclamebureau Ogilvy door Witteveen en Visch Architecten, werd gewaardeerd om de vakkundige wijze waarop de kwaliteiten van het bestaande pand benut zijn. Het plaatsen van losse werkeenheden in een grote loodsachtige ruimte is wel eens waar niet nieuw maar bij Ogilvy vrij formeel en vooral ook esthetisch uitgewerkt, meende de jury. Het rode meubel dat met een expliciete vernauwing van de doorgang de dynamische overgang vormt van het anonieme bedrijfsterrein naar de immense hal was een 'trefzekere ruimtelijke ingreep'.

De tweede Lensvelt-de Architect Interieurprijs ging naar Concrete Architectural Associates voor hun ontwerp van het interieur van de Lairesse Apotheek in Amsterdam. Het ontwerp voldoet aan alle criteria van de jury: er is sprake van een innovatief concept voor de inrichting van een apotheek, er is een relatie tussen de inrichting en de context en er is gebruik gemaakt van experimentele materiaaltoepassingen.

De opdrachtgeefster wilde in de apotheek de gelijkwaardigheid van de traditionele medicijnen en de natuurgeneesmiddelen tot uitdrukking brengen. Ze beschouwt de apotheek als een semi-publieke ruimte, waar bezoekers zich op kunnen informeren over geneesmiddelen. Dit concept is door Concrete op alle niveaus uitgewerkt, aldus de jury. Een entree met informatierekken ontstaat bijvoorbeeld door overdag een wand naar achter te schuiven en de naastgelegen kruidentuin is via de verkoopruimte toegankelijk. Volgens de jury is het mede te danken aan de opdrachtgeefster dat Concrete met dit ontwerp boven het niveau van hun andere werk uitstijgt.