Feature

Mix to the Max genomineerden bekend

Onlangs zijn de genomineerden bekend gemaakt van de 3e Bouwfondsprijsvraag met als thema Mix to the Max. Uit 100 inzendingen koos de jury drie jonge stedenbouwkundige bureaus die onder hoede van een ‘meester’ gaan werken aan verder uitwerking.

Het thema van deze ronde betreft het intensief meervoudig grondgebruik, grofweg zoveel mogelijk functiemenging in een zo hoog mogelijke concentratie.  De prijsvraaglocatie Almere Oostvaarders brengt de stedelijke logistiek – trein, bus, auto, fiets, skater, voetganger – samen met wonen, werken, verblijf en verpozen in de omvattende context: 'Tussen spoor en evenaar'. Dat is de naam van het betreffende stedebouwkundige ontwikkelingsplan dat, voorzien van allerlei faciliteiten, het vizier richt op de aanpalende woonwijken en het aansluitende natuurgebied Oostvaarders Plassen.

De eerste ronde van de prijsvraag had een open ideeënvormend karakter. In de tweede ronde gaan de drie genomineerden de confrontatie met de weerbarstige realiteit aan. Het is de bedoeling dat de ontwerpers in teamverband gaan samenwerken met een meer ervaren ontwerper volgens de formule 'meester – gezel.' De gemeente Almere heeft besloten één van de genomineerde ontwerpen daadwerkelijk tot realisatie te brengen met de hulp van een daarvoor te interesseren investeerder. Eind april volgend jaar zal de uiteindelijke winnaar in een voor de Bouwfondsprijs inmiddels traditionele lange televisie-uitzending bekend worden gemaakt.

De drie genomineerde plannen zijn:

Urban Drive-In, van Menno van der Woude en Jeroen Wouters (architectenburo JMW),

Kees van Beijsterveldt wordt de meester van dit team.

De jury is van mening dat: 'Het ontwerp met motto Urban Drive-In toont een volledige integratie van het parkeren  binnen een woon- en werkpakket. De jury ziet deze inzending als een goede en creatieve studie waarbij de auto wordt beschouwd als troeteldier. Het ontwerp kan op landelijk niveau een belangrijke bijdrage leveren aan de actuele discussie over mobiliteit. Over met name de  economische, politieke, milieu- en verkavelingstrijd binnen de parkeerproblematiek.'

Pioniers, van Joris Hekkenberg en Erno Langenberg (AI architecture and urbandesign),

Fjodor Richter (Forideas), meester

Bij het ontwerp PIONIERS ziet de jury met name de ontwikkelingsstrategie als belangrijk gegeven; pionieren met Almere vanuit één stabiel punt. Het plan toont een gebouw van 41 meter hoog (mét SMS-bord 49 meter hoog) dat is gesitueerd op alleen de eerste kavel van de prijsvraaglocatie en wordt gezien als aanjager van de beschreven strategie. Door de jury werd deze hoogbouw al snel 'de totem' genoemd. Het wordt gezien als stabiel uitgangspunt zowel qua vorm als qua functie.

SpoNgE, van Roland Pouw en Björn van Rheenen.

Hans Sluijmer, meester

De inversie die het ontwerp SPoNgE kenmerkt, wordt door de jury zeer gewaardeerd. Een stad in een gebouw, in plaats van een gebouw in de stad. Een diversiteit aan functies wordt samengevat binnen één geheel dat zich tegelijkertijd richt op de omgeving. Het ontwerp biedt geen gesloten gevels waarbinnen een scala aan activiteiten zich afspeelt. De omliggende openbare ruimte loopt op maaiveld niveau door, een wereld van atria en binnentuinen kenmerkt het ontwerp.

Verder gaf de jury nog twee eervolle vermeldingen aan  'Comfort = m3 Stedenbouw' van H.C. van Kats en Marijn van der Kolk en aan 'Kumasi'. Van R.R.A.M. Appels, S.H.J. van der Maas en S.C. Troost.