Recensie

Wat wil WiMBY?

In als showrooms ingerichte leegstaande woningen aan de Saffraanstraat, presenteerde WiMBY! van 26 november t/m 1 december de stand van zaken rond projecten die op dit moment ontwikkeld worden in Hoogvliet.

In Hoogvliet wordt lustig geherstructureerd, 8.000 woningen worden er vervangen, ongeveer een derde van de woningvoorraad. Het WiMBY!-team is hier neergestreken om te kijken of het een rol kan spelen bij deze enorme transformatie.

De in de jaren ’60/’70 uit de grond gestampte satellietstad Hoogvliet wordt door Rotterdammers als buitengewoon saai ervaren. WiMBY! wilde zich daar niet bij neerleggen en ontdekte dat er, niet zichtbaar voor buitenstaanders, wel degelijk van alles gebeurt. WiMBY! wil dat Hoogvlieters zich realiseren dat Hoogvliet niet kleurloos is, dat er een levendig verenigingsleven bestaat en dat er gefeest wordt. Treed naar buiten, verenig u en geniet van elkaar! Daarnaast moeten bestaande kwaliteiten van Hoogvliet zoals het overvloedig aanwezige groen worden behouden en versterkt.

Geen (of niet teveel) woorden maar daden luid het devies. Wouter van Stiphout, Michelle Provoost en Felix Rottenberg van WiMBY! stellen concrete ingrepen voor en produceren geen nieuwe plannen waar eindeloos over gesproken moet worden om vervolgens in de spreekwoordelijke onderste la te eindigen. Ze hebben zich tot doel gesteld vooral de krachten te bundelen en het proces van verandering in Hoogvliet te begeleiden en te stimuleren. WiMBY! geeft geen prestigieuze bouwopdrachten aan beroemde architecten, maar zorgt ervoor dat wat er leeft in Hoogvliet wordt uitgebuit en kwaliteit krijgt.

boven: schoolparasite

onder: het gekozen Logica-model

De WiMBY!-week straalt iets blijmoedig jongs en speels uit, niet alleen door de frisse folders en de vrolijke foto’s van Hoogvlieters, maar ook door het enthousiasme waarmee de verschillende projecten worden gepresenteerd. Maar wat gebeurt er eigenlijk, wat zijn de resultaten en wat voegt WiMBY! toe aan Hoogvliet?

De schoolparasites zijn een goed voorbeeld van een WiMBY!-project. Eén van de problemen in de wijk is de huisvesting van de scholen. Een lagere school in Hoogvliet moet veel opvoedkundige taken opvangen die door ouders met moeite en vaak maar half worden vervuld; een brede school en daar is extra ruimte voor nodig. WiMBY! is met het idee gekomen om ‘parasites’ bij de scholen te plaatsen. In deze kleine ‘gebouwtjes’ kunnen bepaalde activiteiten worden ondergebracht, zoals overblijven en muziekles.

Een ander voorbeeld van een WiMBY! project is de Heerlijkheid Hoogvliet. Dit moet een levendig park worden waar Hoogvlieters elkaar kunnen ontmoeten tijdens allerlei activiteiten.

Doormiddel van een website (het Logica project) is onderzocht welke aspecten van de wijk men waardeert en welke men juist vervelend vindt. Waar moet het groen komen, moeten alle delen van de wijk een zelfde mix van woningen bieden of moet er onderscheid zijn tussen de diverse delen van Hoogvliet? Op de website konden Hoogvlieters maar ook mensen van buiten aangeven hoe zij Hoogvliet in de toekomst graag zouden zien. Als leidraad is uiteindelijk voor het meest pragmatische model gekozen, hierbij is sprake van gescheiden wijken, wegen omringd door groen en een introverte oriëntatie van Hoogvliet.

Er spreekt idealisme uit de plannen, soms doen de relatief kleine projecten en de manier waarop getracht wordt de Hoogvlieters bij WiMBY! te betrekken denken aan de jaren zeventig. Maar er zijn wel verschillen, het gaat nu vooral om het onderzoeken en ontwikkelen van een identiteit. De afmetingen van de keuken zijn voldoende besproken, het gaat nu om de openbare ruimte, de voorzieningen, de manier waarop de bewoner zich met zijn wijk identificeert.

De gekozen aanpak is kwetsbaar en niet zodanig dat de architectuurpers er gemakkelijke stukken over kan schrijven. ‘Helden’ ontbreken en de thema’s zijn bewust alledaags en zonodig banaal. Of WiMBY! de juiste weg bewandelt valt pas over enkele jaren te beoordelen. Vooralsnog maakt de WiMBY!-week nieuwsgierig naar wat komen gaat: welke projecten zullen worden gerealiseerd of zullen in ieder geval hun invloed op Hoogvliet doen gelden? Het zou mooi zijn als er steeds meer projecten komen die zich als een olievlek door Hoogvliet verspreiden.