Feature

West 8 wint twee prijzen met Borneo-Sporenburg

Woensdag 4 december wordt aan West 8 de Veronica Rudge Green Prize for Urban Design uitgereikt voor het stedenbouwkundig plan voor Borneo-Sporenburg. Eerder ontving het bureau ook een prijs voor de voetbruggen die de twee eilanden verbinden.

De Veronica Rudge Green Prize for Urban Design 'recognizes excellence in urban design with international scope'. Aan deze tweejaarlijkse prijs is een geldbedrag van $ 20.000, een lezing, publicatie en een tentoonstelling op de Harvard Design School verbonden  Borneo-Sporenburg wordt hiermee in een illuster rijtje vernieuwende stedenbouwkundige plannen geplaatst, uiteenlopend van Ralph Erskines Byker Wall (1988, de eerste keer dat de prijs werd uitgereikt), de nieuwe openbare ruimten in Barcelona (1990) tot de slumrehabilitatie in Rio de Janeiro, van Favela-Barrio' van Jorge Mario Jauregui (2002).

In het juryrapport noemt voorzitter Rodolfo Machado Borneo-Sporenburg tegelijkertijd hedendaags en Nederlands (contemporary and Dutch) Hij constateert dat hedendaagse architectuur (en stedenbouw) niet behoeft voorbij te gaan aan lokale identiteit. Het Hollandse karakter van de wijken is zijn in zijn ogen onmiskenbaar, en toch is er sprake van vernieuwing. Dat dit niet vanzelfsprekend zo hoeft te zijn, is vooral in Amerika onderwerp van discussie. Met name in Amerika wordt het bouwen met oog voor de lokale identiteit maar al te vaak vertaald in een gethematiseerde, consumentengerichte vorm van 'Disneyficatie'.  De algemene regel dat typologische vernieuwing niet kan leiden tot de productie van reële plekken (real places), met de achterliggende gedachte dat alleen aloude, eerbiedwaardige en in de geschiedenis gewortelde typologieën dit kunnen, wordt door Borneo-Sporenburg eveneens krachtig weersproken. Borneo-Sporenburg  is onmiskenbaar vernieuwend, zowel wat betreft de stedenbouwkundige typologie, als wat betreft de woningtypen, maar tegelijkertijd ademt het een hoge mate van authenticiteit. Tenslotte merkt Machado nog een derde contradictie op die in Borneo-Sporenburg tot verzoening is gekomen. In de hedendaagse stedenbouwpraktijk, ook in Nederland, moet er kennelijk gekozen worden tussen stedelijkheid of suburbaniteit. Borneo-Sporenburg weet succesvol een stedelijk karakter te realiseren door grotendeels gebruikt te maken van laagbouw en eengezinswoningen, beiden bij uitstek suburbane typen.

Omdat het ontwerp en de voortgaande realisatie van Borneo-Sporenburg al weer zo ver achter ons liggen, wordt er in Nederland eigenlijk nauwelijks meer over het project gesproken. Nu de eilanden eindelijk af zijn, is het een buitenlandse instelling die ons moet wijzen op de kwaliteiten van dit plan.

Eerder ontving West 8 ook nog de Footbridge Award 2002, in de categorie Aestetics. Deze prijs is uitgereikt op 20 november 2002 tijdens de international Footbridge conference in Parijs. Aan de prijs is een publicatie in het vakblad Bridge Design & Engineering verbonden.