Feature

Eerste paal nieuwe Meerpaal

Vandaag wordt de eerste paal geslagen voor de vernieuwde Meerpaal in Dronten. Van het beroemde en beruchte gebouw van architect Frank van Klingeren blijven het dak, de draagconstructie, het ei-vormige theater, en delen van de gevel behouden.

De oorspronkelijke Meerpaal werd in november 1967 – tien jaar na het droogvallen van de oostelijke Flevopolder, zes jaar nadat de eerste bewoners Dronten binnentrokken en amper twee jaar nadat Van Klingeren de opdracht had gekregen – geopend en was direct een groot succes. Van Klingeren maakte eigenlijk geen gebouw, maar een overdekte, (amper) geklimatiseerde buitenruimte. Zelf zei hij dat als Dronten in een aangenamer klimaat had gelegen, er eigenlijk geen gebouw nodig was geweest. Alle activiteiten die werden gevraagd: sport; spel; ontmoeting; en┬átheater, zouden dan allemaal in de openlucht en in het publiek domein plaats kunnen vinden. De Meerpaal was in de late jaren zestig en de jaren zeventig inderdaad het brandpunt van het pioniersdorp Dronten en speelde een belangrijke rol in de televisiegeschiedenis van Nederland onder meer vanwege de locatie van 'totaalprogramma's als Zeskamp en Stuif-es-in.

Gedurende de jaren tachtig zette de neergang in. Eind jaren negentig werd het besluit tot sloop genomen. Opeens was de bijna vergeten Meerpaal weer in het nieuws, de Actie Redt De Meerpaal, onder meer via de ArchiNed-site gevoerd, leverde als resultaat op dat er opnieuw naar de mogelijkheid werd gekeken om De Meerpaal – of tenminste de gedachte achter De Meerpaal – te behouden. Op initiatief van Rijksbouwmeester Wytze Patijn volgde een meervoudige opdracht waarvan Atelier PRO de winnaar was.

De vernieuwde Meerpaal wordt uitgebreid met nieuwe functies zoals een bibliotheek, muziekschool, jongeren- en seniorenruimtes. Daarnaast wordt het theater vernieuwd. Alle functies zullen niet zoals in het oorspronkelijke ontwerp naast elkaar en door elkaar heen lopen maar gesitueerd worden rond een overdekt openbaar stadsplein. De bouw van de nieuwe Meerpaal zal enige jaren duren.