Recensie

My pet architecture

Pet architecture wordt omschreven als “bigger than doghouses and smaller than rabit houses (spotnaam voor hele kleine Japanse huizen)”. In het Berlage Instituut hangen 100 voorbeelden. Pet Architecture, leuk om te hebben en leuk om te verzamelen.

Het 'Pet Architecture Guide Book' toont een intrigerende verzameling van zogenaamde pet architecture, de benaming voor kleine bouwsels neergezet op schijnbaar loze restruimtes en zich aanschurkend tegen muren of andere gebouwen. Pets (huisdieren) zijn volgens de samenstellers van de gids, het Japanse architectuurbureau Atelier Bow-Wow en studenten van de technische universiteit van Tokyo, meestal klein, grappig en vertederend. De pet architecture die zij in Tokyo vonden voldeed aan diezelfde kwaliteiten: het is klein, grappig en roept een vorm van vertedering op. Omdat de gebouwen zo klein zijn en vaak op het eerste gezicht niet direct passen in de omgeving kan volgens de samenstellers gesteld worden dat dit type architectuur dezelfde karakteristieken heeft als huisdieren – deze zijn immers ook geen logisch onderdeel van de dagelijkse menselijke omgeving maar weten zich toch een eigen bescheiden plaats te verwerven. Daarom zijn pet gebouwen volgens hen de huisdieren van de stedelijke omgeving. Het is bewezen dat huisdieren een positieve invloed kunnen hebben op het welzijn van mensen. Een zelfde soort effect zou ook optreden bij het zien van pet architecture aldus Yoshihura Tsukamoto in de bijdrage 'how to utilize pet architecture'.

boven: pet in Nederland

onder: tentoonstelling Pet Architecture

Interessanter dan het Hello Kitty-gevoel dat pet architecture zou moeten oproepen, is de functie van deze vorm van architectuur. De restruimtes waar pet gebouwen gevonden kunnen worden, zijn ontstaan op plekken waar verschillende stedelijke systemen elkaar raken, het zijn de bijproducten van stedelijke ontwikkeling. Door juist op deze plekken te bouwen worden de verschillende systemen zichtbaar gemaakt. Een ander kenmerk van pet gebouwen is dat ze vaak niet bewust ontworpen worden. Vanwege de geringe oppervlakte, kleine lengte of breedte maten en veelal niet courante perceelvormen, worden pet gebouwen meer dan andere gebouwen ontwikkeld vanuit het gebruik, iedere vierkante centimeter wordt benut. Gezien hun geringe oppervlakte worden de gebouwtjes meestal gebruikt als winkel of eethuisje, en heel soms als woning. Uiteraard komt pet architecture niet alleen in Japan voor. Ryuji Fujimura, student op het Berlage Instituut heeft de 81 Japanse voorbeelden die in de gids staan aangevuld met 19 Nederlandse voorbeelden. Deze Nederlandse voorbeelden overtuigen niet allemaal, maar ze enthousiasmeren voldoende om ook een eigen pet architecture verzameling te willen gaan aanleggen.