Feature

Up-date architectuur en politiek

Wat de redactie van ArchiNed niet lukte, kregen de ‘babes’ van de Cobouw wel voor elkaar, politici uitspraken laten doen over belangrijke thema’s in de ruimtelijke ordening. Deze zijn vandaag helaas alleen gepubliceerd in de papieren versie. Een paar opvallende standpunten.

De Zuiderzeelijn: CDA, LPF, PvdA, en D'66 pleiten voor de aanleg van deze nieuwe spoorlijn. LPF en PvdA spreken zich zelfs al uit voor een magneetzweefbaan, waarbij de LPF aantekent dat ze 1 miljard uit het budget willen halen om het achterstallig onderhoud van het huidige spoorwegennet te kunnen uitvoeren. SP wil een betere verbinding met het Noorden tot stand brengen maar is er nog niet uit of dit door verbetering van het bestaande spoor moet komen of door de aanleg van de Zuiderzeelijn. Detail: demissionair V&W minister De Boer (LPF) is voor uitstel van de Zuiderzeelijn en wil het geld hiervoor besteden aan het onderhoud van het bestaande spoorwegennet.

Woningbouwproductie: CDA, GroenLinks, SP, D'66 en ChristenUnie spreken zich uit voor meer goedkopere koopwoningen. D'66 lijsttrekker Thom de Graaf in de Cobouw: 'Je kunt groeikernen als Almere niet vragen de verantwoordelijkheid te nemen om steeds meer mensen te huisvesten en er vervolgens niet het geld voor de noodzakelijke voorzieningen bijleveren.' De VVD wil 'minimumpercentages voor koopwoningen op nieuwbouwlocaties' en de LPF wil recreatiewoningen gelijkstellen aan reguliere bewoning.

Opmerkelijk is de terugkeer van de rode en groene contouren uit de nimmer aangenomen Vijfde nota Ruimtelijke ordening; GroenLinks en de ChristenUnie zijn voorstander van de invoering van deze contouren. D'66 en GroenLinks spreken zich uit voor de invoering van een 'openruimteheffing' waardoor het bouwen in de stad even veel gaat kosten als het bouwen daarbuiten. De VVD wil dat de provincies het natuurbeleid 'regisseren' en vormgeven samen met private partners. Tussen de steden moeten groene buffers blijven, aldus de VVD. De SP wil echter dat de overheid de regie houdt op de inrichting van ons land en hierover ook een lange-termijnvisie formuleert.

Over een 'paars' item als particulier opdrachtgeverschap wordt niet gerept. Geen nieuws, goed nieuws of het begin van een langzame teloorgang van het consumentisme?

Cobouw onderzocht ook de favoriete coalitie onder aannemers. De uitslag was niet echt verrassend, 67% van de ondervraagden geeft de voorkeur voor een coalitie tussen CDA en VVD. Toch benieuwd hoe het zit met de politieke voorkeur van architecten.

De meest stellige uitspraak komt van D'66 en heeft betrekking tot de bouwfraude: 'Frauderende bedrijven komen er bij de overheid niet meer in'.