Nieuws

108 Paleizen voor de Koninginnen van de Nacht

In een bomvolle Kunsthal zijn op de internationale vrouwendag (zaterdag 8 maart) de prijswinnaars van de prijsvraag ‘Paleis voor de Koninginnen van de Nacht’ bekend gemaakt. De opgave voor een Eroscentrum of Rosse buurt in Rotterdam waarin ook ruimte was voor straatprostitutie leek moeilijk, maar leverde desondanks 108 inzendingen op.

winnend ontwerp

Zowel de jury als initiatiefneemster Carrie toonden zich meer dan verrast met zo veel en – in veel gevallen – zo doordacht ontworpen plannen. In vrijwel alle plannen klonk mededogen voor de straatprostituees en gevoel voor erotisch plezier door en werd, door op meer dan 100 verschillende manieren aan te geven hoe het ook kan, impliciet het mensonterende fenomeen ‘gereguleerde afwerkplaats’ te kakken gezet. De directe aanleiding van de prijsvraag lag in het feit dat de Rotterdamse gemeente de afwerkplaats op de Keileweg wil sluiten en verdere straatprostitutie in Rotterdam wil verbieden. Daarmee toont het kersverse college zich even ondeskundig op erotisch gebied als haar voorgangers. Dertig jaar lang zijn straatprostituees van de ene naar de andere plek verjaagd en nooit werd er gezocht naar een oplossing die het fenomeen prostitutie serieus nam. De grote winst van deze prijsvraag is dat dát nu niet meer kan. Wie nu nog durft te zeggen dat het onmogelijk is om in Rotterdam een veilige, spannende en aantrekkelijke rosse buurt te creëren heeft – om het op z’n Rotterdams te zeggen – stront in z’n ogen.

Het grote probleem van de prijsvraag was het vinden van een locatie die zo weinig mogelijk problemen voor omwonenden oplevert, zonder terug te vallen op een desolate en bij voorbaat onveilige plek zoals de huidige Keileweg. Bij de jurering is verder gekeken naar realistische plannen met mogelijkheden voor verschillende vormen van prostitutie (tippelen, raam- en clubprostitutie), woonruimte voor de meiden en veiligheid voor meid en klant. Veel plannen gaan uit van een combinatie van verschillende vormen van prostitutie, vaak in combinatie met andere uitgaansprogramma’s.

De jury koos in een eerste ronde 29 plannen. Daaruit werden weer 12  ‘interessante, goed uitgezochte, prima van kwaliteit’ plannen gekozen en uit deze 12 weer drie winnaars en twee ‘bijna winnaars’.

De eerste prijs ging naar het plan RedLightPlatform van Jasper Jägers en Ronald Hoogeveen (mmv Sander van Baalen); een driedimensionale rosse buurt ontworpen als een urbaan gebouw en gesitueerd midden in de stad nabij station Blaak. Raam-, club- en straatprostitutie zijn zo met elkaar vervlochten dat deze verschillende soorten prostitutie, en de daarbij behorende verschillende stedenbouwkundige typologieën elkaar versterken. Hierdoor ontstaat er een overdekt stedelijk erosplein voor de straatprostitutie, een meer besloten interne wandelboulevard langs de raamprostituees, een met de auto toegankelijk skyplatform met privacy maar wel met uitzicht over de stad en een cluster met clubs en allerlei voorzieningen voor de Koninginnen van de Nacht.

De tweede prijs was voor Garage Rosso van Annemarie Sour (mmv UNO

architekten & ingenieurs), volgens de jury: ‘een lezenswaardig boekje over ‘de seksmarkt als spannende ontspanning en een pleidooi om een eroszone een duidelijke plaats in de maatschappij te geven.’

De derde prijs voor Sex Tool Box van Van Velzen, La Feber, Bonneur Architecten. Een prostituee als barbiepop die uit haar koffertje alle prostitutie mogelijkheden neerlegt langs de Maas.

De twee ‘bijna winnaars waren De Rode Burcht van Marjolein Kreuk (een ’totaalpaleis’ compleet met ophaalbrug) en De Hof. Pikant was het feit dat ‘De Hof’, een plan voor hergebruik van het Shell-gebouw en het dak van de aangrenzende Hofpleinlijn was ingezonden door een groot team van medewerkers van het ingenieursbureau van de Dienst Gemeentewerken. ‘De erectie van het grootkapitaal wordt moderne rosse buurt’ aldus het juryrapport. Als het college van B&W een eroscentrum serieus neemt, dan staat er in elk geval een enthousiast team van ontwerpers klaar om de plannen te realiseren.

Naast de juryprijzen werd er ook een publieksprijs uitgereikt. Deze ging naar Een roos is een roos is een roos van Nio Architecten.