Feature

Minimale architectuur maximale natuur

Voor de derde maal organiseerde Nationaal Park De Hoge Veluwe samen met de TU Eindhoven een ontwerpprijsvraag met als doel het winnende ontwerp daadwerkelijk te realiseren. Dit maal was de opgave een natuurarena.

Het begint op een traditie te lijken; de eerste maal dat het Nationaal park de Hoge Veluwe samen met de TU Eindhoven een prijsvraag onder studenten uitschreven, in 1985,  betrof de opgave een museum. Het winnende ontwerp, het Museonder van Cor van Hill, werd ook daadwerkelijk uitgevoerd. Daarna werd het stil. Tot vorig jaar toen er zelfs twee opgaven werden geformuleerd, een picknickplaats en een wild observatiepost. Deze prijsvragen werden gewonnen door respectievelijk Harald Peters en Mario Maas. Voor beide ontwerpen is inmiddels de bouwaanvraag ingediend.

Dit jaar werden de studenten aan de TU Eindhoven gevraagd een natuurarena te ontwerpen. Het openluchttheater moet geschikt zijn voor voorstellingen, filmvertoningen en lezingen, en plaats bieden aan 200 tot 250 mensen. Het idee is dat mensen in het theater zowel kunst als natuur en architectuur moeten kunnen beleven en dat alleen bij regen een dak boven het theater komt. Andere eisen die werden gesteld was dat in het theater geen versterking niet nodig is en dat er een kleedruimte met wasgelegenheid moest komen. Negenendertig plannen werden uiteindelijk ingezonden waaruit de jury het ontwerp Silo-et van Hans Schneijderberg als winnende koos. Schneijderberg heeft geprobeerd een zo minimaal mogelijk beeld te creëren, situeerde daarom het grootste deel van het programma onder de grond en versterkt daarmee de ervaring van het in de natuur zijn. Het dak bevindt zich boven de opslagruimte en wordt bij regen omhoog geschoven tot boven de arena.  Omdat het dak de ruimte niet afsluit blijft zelfs in gesloten toestand de omgeving zichtbaar.  De jury noemt het ontwerp in haar rapport 'beheerst en evenwichtig' en prijst de eenvoud en vanzelfsprekendheid van zo wel het beeld, als van het functioneren van het theater zelf. Schneijderberg krijgt nu de kans om samen met een architectenbureau zijn ontwerp verder uit te werken.

Een tweede prijs was er voor het ontwerp van Branco Giebels met als motto Cocoon. Eervolle vermeldingen waren er voor Jeroen Steenbergen met Ongedwongen en voor Servie Boetzkes en Jeroen Helder  voor hun ontwerp Vloer2.

Alle plannen met een toelichting zijn te vinden in de publicatie Een natuurarena voor het Nationaal Park de Hoge Veluwe.