Feature

Grote Markt Groningen: 2e ronde

Neutelings Riedijk architecten presenteerden onlangs een stedenbouwkundige visie voor de Grote Markt in Groningen. Het werd met enthousiasme ontvangen door het Grote Markt Forum beraad waar diverse belangengroepen in vertegenwoordigd zijn.

Nadat een eerder ontwerp van Jo Coenen voor het plein door de bevolking massaal was verworpen tijdens een referendum, stelde de gemeente het Grote Markt Forum in.  Een 'denktank' waarin vertegenwoordigers zitten van verschillende belangenorganisaties – if you can't beat them join them.  Het Forum formuleerde vijf varianten voor vernieuwing. Het idee was dat de bevolking zich uiteindelijk in een referendum zou kunnen uitspreken voor een van de vijf varianten.

Neutelings Riedijk architecten werd uitgenodigd om stedenbouwkundige visies te formuleren voor ieder van de vijf varianten. Bij de presentatie bleek dat er slechts één visie was ontwikkeld. Of zoals Willen Jan Neutelings stelde: 'Alle vijf programma's hadden goede onderdelen, en die kun je samenballen. Ik voelde er niets voor om een zinloze race te scheppen tussen de vijf varianten. Het gaat om de toekomst van de Grote Markt'.

In tegenstelling tot Coenen wiens ontwerp zich concentreerde op de noordzijde van het plein en die een ondergrondse parkeergarage onder de Grote Markt voorstelde, heeft de stedenbouwkundige visie van Neutelings Riedijk vooral betrekking op de oostzijde. Meest opvallende ingreep is de verwijdering van de Naberpassage en het naar voren schuiven van de rooilijn aan de oostkant met 15 meter, waarmee de vooroorlogse situatie hersteld wordt. Door het opschuiven van de rooilijn ontstaat er achter de oostwand een nieuwe openbare ruimte, hieronder zouden een parkeergarage en een fietsenstalling kunnen komen. Het ABN AMRO blok aan de noordzijde wordt in de visie herontwikkeld.

Het plan wordt nu onderzocht op financiële haalbaarheid, er wordt gekeken of de geplande functies er een plaats in kunnen vinden en of het in alle opzichten realiseerbaar is. Wordt vervolgt.